Phỏng vấn - đối thoại Thứ năm, 07/02/2013 08:41

Phấn đấu giành thắng lợi vụ sản xuất đầu tiên trong năm

Bước sang đầu năm mới cũng là thời kỳ mà ngành Nông nghiệp đang tập trung cho vụ sản xuất lớn trong năm (vụ đông xuân 2013). Nhân dịp này phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Văn Bách, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.

Nông dân xã Gia Trung (Gia Viễn) cấy lúa đông xuân.
Nông dân xã Gia Trung (Gia Viễn) cấy lúa đông xuân.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả chính mà ngành Nông nghiệp tỉnh nhà đạt được trong năm qua?
 
Đ/c Trần Văn Bách: Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện ngoại cảnh: thời tiết, khí hậu, dịch bệnh, giá cả thị trường... Vụ đông xuân thường bị ảnh hưởng bởi hạn hán, gió rét; vụ mùa thì mưa bão, úng ngập và dịch bệnh, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực nên nông nghiệp tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được thành công. Vụ lúa đông xuân cả tỉnh gieo cấy được 41.859,7 ha, vượt 2,1% kế koạch, tăng hơn vụ trước 265,9 ha; năng suất đạt 65,04 tạ/ha và sản lượng đạt 272.235 tấn, tăng 133 tấn so với vụ trước. Vụ mùa gieo cấy được 39.330,1 ha, năng suất đạt 55,48 tạ/ha. Như vậy, năng suất lúa cả năm đạt 120,52 tạ/ha, tăng 0,12 tạ/ha so với năm 2011 và tổng sản lượng lúa cả năm đạt 492.133 tấn, tăng 3.712 tấn so với năm trước và lại là năm được mùa. Vụ đông trồng được 13.806,8 ha; chăn nuôi được duy trì ổn định và phát triển, đàn trâu có 14,7 nghìn con, đàn bò có 30,8 nghìn con, đàn lợn 385,8 nghìn con, gia cầm 3,7 triệu con; dịch bệnh lớn được khống chế bằng việc làm tốt công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Thuỷ sản được duy trì và chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa; tổng sản lượng thủy sản trong năm đạt 36.688 tấn, riêng nuôi ngao đạt 12 nghìn tấn, tăng 2 lần so với năm trước.
 
P.V: Đồng chí cho biết những mục tiêu chính của ngành Nông nghiệp tỉnh nhà trong năm 2013?
 
Đ/c Trần Văn Bách: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã chỉ rõ: tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thuỷ sản bình quân hàng năm 2,5%; sản lượng lương thực có hạt bình quân năm đạt 48 vạn tấn; tỷ trọng nông, lâm, thuỷ sản trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chiếm 10%... Phương châm chung của ngành Nông nghiệp là chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, đạt giá trị kinh tế cao trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực. Bố trí cơ cấu giống lúa phù hợp với từng vùng đất, chất đất và tập quán canh tác của từng địa phương; đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa lúa lai cao và lúa chất lượng cao, giữa lúa lai và lúa thuần nhằm giảm áp lực về giống nhập ngoại. Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, hoa quả, cây màu nhằm tạo ra vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản. Duy trì chăn nuôi gia súc trên cơ sở phát huy thế mạnh về điều kiện địa hình, đất đai ở từng địa phương. Phát triển bền vững, có hiệu quả vùng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ mà trọng tâm là nuôi ngao, tôm sú và cua xanh; tích cực chuyển đổi vùng đất trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. Chỉ đạo, tổ chức sản xuất tốt vụ đông xuân, vụ mùa và vụ đông nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất và giá trị trên ha canh tác. Nhiệm vụ trước mắt là chỉ đạo tổ chức sản xuất thắng lợi vụ đông xuân 2012-2013 với mục tiêu cụ thể là: cấy trên 41.000 ha lúa, trong đó có 15.000 ha lúa cao sản và chất lượng cao, trồng 2.500 ha ngô, 4.500 ha lạc, 3.000 ha rau, 150 ha cói, 1.800 ha sắn, 1.500 ha mía.
 
P.V: Vụ đông xuân năm 2012-2013 đang đến rất gần, đồng chí có thể cho biết những khó khăn, tiến độ, giải pháp chính thực hiện thắng lợi vụ sản xuất?
 
Đ/c Trần Văn Bách: Khó khăn lớn nhất ở vụ sản xuất này vẫn là thời tiết, khí hậu bất thuận khó lường, diễn biến phức tạp: rét đậm, rét hại có thể xảy ra nhiều đợt trong vụ, mà điển hình như đợt rét đậm, rét hại vừa qua kéo dài gần 1 tháng. Đầu vụ, hạn hán đã xuất hiện trên diện rộng với mức độ gay gắt, ảnh hưởng lớn đến khâu làm đất và gieo cấy lúa ở các địa phương. Lượng mưa toàn vụ thấp hơn trung bình nhiều năm; độ mặn cao, xâm nhập sâu vào các vùng cửa sông, cửa cống; các hồ chứa nước chỉ đạt 70-80% dung lượng thiết kế. Các huyện được dự báo sẽ diễn ra hạn nặng ở diện rộng là: Kim Sơn, Nho Quan, Yên Mô. Mặt khác giá vật tư nông nghiệp (giống, phân bón…) đang ở mức cao và có chiều hướng tăng (giá lúa lai trên thị trường hiện tại cao hơn vụ trước) ảnh hưởng đến khả năng đầu tư thâm canh của các hộ nông dân. Tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng gây hại: bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn soắn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại… lại đang có chiều hướng gia tăng.
 
Trước những khó khăn như vậy, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các cơ qua chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương chuẩn bị tốt, đầy đủ và kịp thời các điều kiện cho vụ sản xuất. Chú ý các biện pháp và có phương án chống hạn: tích trữ nước, bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước, sử dụng có hiệu quả nguồn nước. Đẩy mạnh phong trào làm thuỷ lợi nội đồng, kiên cố hoá kênh mương, nạo vét cửa sông, cửa cống lấy nước. Theo dõi sát lịch thuỷ triều và lịch xả nước của các hồ thuỷ điện, bố trí trực đo độ mặn liên tục, kịp thời lấy nước vào đồng ruộng. Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy bơm, phương tiện sẵn sàng tham gia chống hạn khi cần. Bố trí các trà lúa, giống lúa phù hợp (5% trà xuân sớm, 95% trà xuân muộn). Lúa lai sử dụng các giống lúa cao sản: Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, Phú ưu 1, Phú ưu 978, CNR 5104, Thục hưng 6, Đại dương… Lúa thuần sử dụng các giống chất lượng cao: Bắc thơm số 7, LT2, QR1 hoặc KD 18, Khang dân ĐB. Tuỳ từng địa phương, vùng đất, chất đất và tập quán canh tác mà bố trí giống lúa cho phù hợp sao cho có năng suất và hiệu quả cao. Bón đúng, bón đủ, bón kịp thời và bón phân cân đối NPK cho cây trồng theo phương châm "nặng đầu nhẹ cuối" đối với cây lúa. Điều tiết nước hợp lý, có hiệu quả trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Tăng cường kiểm tra giám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện kịp thời sâu bệnh phát sinh, phát triển và có biện pháp khống chế. Làm tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật đến người nông dân. Đến thời điểm 31-1, toàn tỉnh đã cầy lật đất được 38.045 ha, đạt 91,9% kế hoạch; bừa cấy được 16.916 ha, đạt gần 41% diện tích kế hoạch; Gieo 1.505,3 ha mạ đủ cho cấy gần 35.500 ha và cấy được 1.675 ha lúa. Cũng đã có 35.298,8 ha lấy đủ nước để sản xuất, đạt 85,3% kế hoạch với việc huy động 63 máy bơm của 28 trạm bơm và mở 41 cống lấy nước thủy triều.
 
Vụ đông xuân 2012-2013 là vụ sản xuất lớn, mở đầu cho năm kế hoạch 2013. Đây cũng là vụ sản xuất "mở màn" của năm thứ 2 mà ngành Nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Với ý nghĩa như vậy, cùng với những kết quả và kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất nông nghiệp của các năm trước, ngành Nông nghiệp cùng người nông dân đang nỗ lực phấn đấu giành vụ này thắng lợi toàn diện trong các lĩnh vực cả về năng suất, sản lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Đinh Chúc (Thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả