Xây dựng Đảng Chủ nhật, 02/09/2018 09:52

Nỗ lực xây dựng chính quyền vững mạnh

Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam).

Giao dịch tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang
Giao dịch tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Gần 3/4 thế kỷ đã đi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng hòa bình, dân tộc Việt Nam đã viết nên nhiều kỳ tích mới. Đặc biệt, mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã và đang được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương nỗ lực xây dựng, thực hiện bằng những chủ trương, chính sách, giải pháp đồng bộ, sát với thực tiễn.

Thời gian qua, Ninh Bình đã tập trung xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh theo phương châm gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh góp phần quan trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhờ đó, kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm, giữ vững.

Để xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh, UBND tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ như: Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu quả, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị, địa phương đối với công việc, nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của cộng đồng vào các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Hiện 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng quy trình xử lý công việc hợp lý đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc làm này vừa giúp người đứng đầu kiểm soát và điều hành công việc hiệu quả hơn, vừa thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, rõ ràng và thống nhất, tạo được niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, hiệu quả”, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai để thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; kế hoạch chuyên đề; đồng thời, ban hành Chương trình công tác năm 2018 với 30 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo từng quý và 139 nhiệm vụ cụ thể giao cho từng đơn vị thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý trên 9.000 văn bản, ban hành trên 4.100 văn bản các loại phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề như: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người lao động; phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên, môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Cùng với đó, UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, nhất là trong việc xây dựng các Đề án, tờ trình, báo cáo trước kỳ họp HĐND, thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với công nhân, nông dân, thanh niên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy được dân chủ và tạo ra được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt là việc tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng bộ máy lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, triển khai, cụ thể hóa có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2017 xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố.

Để giải quyết tốt những yêu cầu, mong mỏi của người dân đối với các cấp chính quyền, trong nhiều năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Quy chế, nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị. Các phiên tiếp dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đều có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Và sau mỗi buổi tiếp công dân đều có thông báo kết luận bằng văn bản để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố các, kiến nghị, phản ánh đã được tiếp. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan nhà nước đã tiếp 1.741 lượt công dân, giảm 25,3% so với cùng kỳ 2017; tiếp nhận, phân loại và xử lý 986 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh; đã giải quyết 33/44 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 75% và 24/31 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 77,4%.

UBND tỉnh đã xem xét giải quyết 15/17 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88%. Thông qua việc tiếp dân, người đứng đầu các cơ quan hành chính đã nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, từ đó hạn chế những bức xúc trong nhân dân, giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tồn đọng khéo dài; góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương. 

Cách làm này được nhiều người dân đánh giá cao, qua đó đã và đang tạo lòng tin của người dân về sự minh bạch trong giải quyết những việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đó cũng là cách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền theo đúng phương châm hành động của Chính phủ về xây dựng chính quyền “Kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả