Phỏng vấn - đối thoại Thứ hai, 11/02/2013 14:35

Nỗ lực phấn đấu tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa thành phố tiếp tục ổn định, phát triển

Năm 2012, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, quân và dân thành phố Ninh Bình đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII, góp phần đưa thành phố tiếp tục ổn định, phát triển đi lên. Nhân dịp Xuân mới Quý Tỵ, phóng viên Báo Ninh Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Ninh Bình.

TP Ninh Bình ngày càng phát triển. Ảnh: TM
TP Ninh Bình ngày càng phát triển. Ảnh: TM

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật thành phố đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012?
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Năm 2012, mặc dù trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; các cấp, các ngành, quân và dân thành phố đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nên đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố tuy có chậm hơn so với các năm trước nhưng vẫn đạt mức 14,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 2.314 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2011. Đặc biệt, dịch vụ và du lịch vẫn đảm bảo tăng trưởng khá, lượng khách du lịch đến thành phố tăng nhanh so với những năm trước đây. Trong tình hình khó khăn chung do suy thoái kinh tế, song công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp quyết liệt, vì vậy tổng thu ngân sách vẫn đạt 436 tỷ đồng. Mặc dù tổng thu không đạt kế hoạch, nhưng thu từ thuế, phí, lệ phí vẫn đạt kết quả tốt (đạt 203 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch). Công tác xây dựng và phát triển thành phố lên đô thị loại II được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là việc xây dựng hạ tầng thôn, phố, xóm từ nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố.
 
Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, năm qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, có mặt được cải thiện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn thành phố có 91,7% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa thể thao, chỉnh trang đô thị có chuyển biến tích cực, nhất là các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm ngày thành lập thành phố, kỷ niệm 40 năm Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới và hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, toàn thành phố hiện còn 267 hộ nghèo, bằng 0,87% (giảm 131 hộ so với năm 2011); thực hiện nhiều chính sách đối với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, khó khăn.
 
P.V: Nhằm không ngừng nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm khâu đột phá, xin đồng chí cho biết rõ hơn về vấn đề này?
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Xuất phát từ tình hình thực tế trong Đảng bộ còn nhiều chi bộ chất lượng nội dung sinh hoạt chưa cao, cá biệt có nơi còn chiếu lệ, hình thức, Ban Thường vụ Thành uỷ sau khi thảo luận đã thống nhất chọn nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ làm khâu đột phá.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 2463-QĐ/TU, trong đó quy định những nội dung cụ thể, sát thực cho từng loại hình chi bộ để thực hiện. Qua triển khai thực hiện, nhìn chung chất lượng sinh hoạt được nâng lên, hiệu quả hơn; dư luận xã hội, đảng viên trong Đảng bộ đánh giá việc sinh hoạt đã được đổi mới, thiết thực hơn.
 
Thông qua đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đã tăng cường công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm tốt nhiệm vụ của đảng viên, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời góp phần thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đây là việc làm chủ động, sáng tạo, đổi mới của Đảng bộ thành phố, bước đầu đạt kết quả tốt.
 
P.V: Một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đó là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Đồng chí cho biết kết quả bước đầu của Đảng bộ thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương?
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, được đánh giá cao.
 
Ngay sau khi tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chọn một số việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến ngay sau kiểm điểm.
 
Một là, tổ chức phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), đồng thời tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tập trung cao hơn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 2463 làm cho sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thành phố thực sự trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.
 
Hai là, gợi ý kiểm điểm tự phê bình đối với một số tập thể, cá nhân ở đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố để báo cáo kết quả bước đầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; triển khai, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc Thành uỷ chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm theo kế hoạch đề ra.
 
Ba là, thực hiện điều động, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và ở xã, phường nhằm tạo sự chuyển mạnh về công tác cán bộ.
 
Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II vào năm 2015; trước mắt chọn một số tuyến đường văn minh đô thị làm điểm để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; đồng thời chỉ đạo triển khai ngay từ cuối năm 2012 cơ chế hỗ trợ xi măng cho các phố, thôn, xóm của xã, phường để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị nhằm phát huy hơn nữa nội lực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố chung tay góp sức xây dựng, phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II vào năm 2015.
 
Thời gian qua, chủ trương hỗ trợ xi măng cho các tổ dân phố, thôn, xóm để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đã được nhân dân đón nhận và thực hiện đạt kết quả hết sức phấn khởi. Sau gần 2 tháng triển khai, thành phố đã hỗ trợ hàng chục nghìn tấn xi măng, nhân dân đã xây dựng trên 300 tuyến đường thôn, phố, xóm. Đối với những công trình đã thi công, ngoài xi măng do thành phố cấp, có nhiều hộ gia đình thể hiện sự đồng tình rất cao, đã chung tay góp sức làm đường, nhiều  hộ hiến đất, tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ; tổng cộng nhân dân đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng, tổng diện tích đất các hộ hiến làm đường và phá dỡ tường rào giá trị hơn 1 tỷ đồng.
 
P.V: Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã đề ra. Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm BCH Đảng bộ thành phố đã xác định cần triển khai thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013?
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Năm 2013 được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa thành phố tiếp tục ổn định, phát triển đi lên. Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng mạnh về cơ sở, trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và nhận thức sai lệch.
 
Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 2463-QĐ/TU ngày 28-6-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.
 
Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, mở rộng sản xuất - kinh doanh, thu hút lao động, giải quyết việc làm. Nghiên cứu các giải pháp phát huy hết tiềm năng, lợi thế để tạo sự phát triển đột phá, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và kinh tế hộ gia đình.
 
Tập trung phát huy lợi thế của thành phố là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp trên địa bàn. Quy hoạch một số khu dịch vụ mới tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố và giải quyết việc làm cho người lao động ở các xã, phường.
 
Tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển các khu phố thương mại, dịch vụ gắn với các tuyến đường văn minh đô thị. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp; triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển vùng chuyên canh sản xuất hoa, rau an toàn; nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác.
 
Tích cực khai thác các nguồn thu, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển để tăng nguồn thu lâu dài, chống thất thu, nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. Tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26-10-2011 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị; tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là xây dựng nếp sống văn minh đô thị của người dân thành phố.
 
Duy trì các tuyến đường văn minh đô thị, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm phát triển giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.
 
Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chọn mô hình "Tổ nhân dân tự quản tham gia giữ gìn an ninh trật tự" làm khâu đột phá để tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Thu Thủy (Thực hiện) 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả