Xây dựng Đảng Chủ nhật, 26/01/2020 09:29

Niềm tin, kỳ vọng trước thềm năm mới

Năm 2019 - năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ông Nguyễn Đức Huân
Ông Nguyễn Đức Huân

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước thềm Xuân mới, phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết từ các tầng lớp nhân dân, bày tỏ sự phấn khởi với những thành tựu đạt được, niềm tin và kỳ vọng cùng những mong muốn, tất cả vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh; dành những thành tựu mới trong phát triển KT-XH, bứt phá, vươn lên, hòa cùng sự phát triển chung của cả nước.

Sự quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng đã tạo niềm tin trong nhân dân

93 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, tôi đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của quê hương, đất nước. Thành tựu về phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong những năm qua đã một lần nữa khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước chuyển biến rõ nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; số hộ nghèo giảm đáng kể, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày một tăng. Đặc biệt, thời gian gần đây, với sự quyết tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng như những người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã cho thấy “không có vùng cấm” trong xử lý vi phạm, điều này đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, vấn đề chống tham nhũng là việc làm khó, cần có thời gian và kế hoạch, giải pháp cụ thể. Do đó, ngoài các giải pháp về kiểm tra, giám sát, thì cần sớm hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Đồng thời cũng cần có những giải pháp hữu hiệu hơn trong bảo vệ những người dám đứng ra tố cáo các hành vi tham nhũng. Song, điều quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết phải tự mình rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự “cần, kiệm, liêm chính”. Tôi tin rằng với quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân nhất định nạn tham nhũng sẽ bị đẩy lùi.

Ông Nguyễn Đức Huân

(Đảng viên 70 năm tuổi Đảng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình)

Cán bộ, nhân dân phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh ta đã đạt được

Qua theo dõi Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019, cán bộ và nhân dân địa phương rất phấn khởi với kết quả 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó vượt kế hoạch là 9 chỉ tiêu. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt ở mức cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) cao nhất từ đầu nhiệm kỳ, đạt 10,02%; thu ngân sách nhà nước đạt đỉnh cao mới, là năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đạt 15.280 tỷ đồng, vượt 50,8% kế hoạch, tăng 19,5% so với năm 2018; đến nay đã có 2 huyện đạt chuẩn NTM, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 101/119 xã về đích NTM, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đã đề ra...

Tâm tư chung của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều mong muốn bước sang năm 2020, tỉnh ta tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt quan tâm thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội để đưa tỉnh ta phát triển lên một tầm cao mới.

Ông Trần Đức Thu

(Chủ tịch UBND xã Khánh Dương, huyện Yên Mô)

Kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ sẽ đem lại niềm tin trong nhân dân

Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205 về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Có thể nói, đây là lần đầu tiên có một văn bản mang tính pháp quy của Đảng về kiểm soát quyền lực cũng như kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Trong thời điểm các cấp ủy triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng thì việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 là rất cần thiết, góp phần quan trọng đảm bảo cho việc lựa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo. Quy định đã chỉ rõ thế nào là hành vi chạy chức, chạy quyền, hành vi bao che, tiếp tay cho việc chạy chức, chạy quyền; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ... Với những quy định chặt chẽ như vậy, tôi tin chúng ta sẽ khắc phục được những thiếu sót, sự thoái hóa biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, theo tôi, để triển khai có hiệu quả Quy định 205, cần tiếp tục công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm và cần tăng cường sự giám sát của người dân. Khi chúng ta kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền sẽ đem lại niềm tin trong nhân dân với Đảng và với chế độ.

Ông Trần Quang Phê

 (Nguyên Chính ủy Sư 350, Quân khu 3)

Thông qua Đại hội sẽ lựa chọn được những người có tâm, có tầm vào cấp ủy các cấp

Triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi nhận thấy Đảng đã có sự quan tâm hơn về công tác nhân sự. Trong đó những quy định rõ ràng, chặt chẽ về trình độ, số lượng, cơ cấu hợp lý là cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta chuẩn bị tốt đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là công tác cán bộ. Thông qua Đại hội sẽ lựa chọn được cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển đất nước giàu mạnh và hội nhập quốc tế, tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ có nhiều quyết sách ưu tiên phát triển kinh tế- xã hội cũng như tiếp tục có nhiều cơ chế để trọng dụng người tài, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được phát triển tài năng và cống hiến thật nhiều cho đất nước.

Ông Đoàn Trọng Hòe

 (Bí thư Đảng ủy xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn)

Tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới đội ngũ cán bộ nữ

Người ta thường nói “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”. Vậy đằng sau thành công của người phụ nữ là gì? Có lẽ không có gì khác ngoài sự hy sinh thầm lặng, sự dấn thân của người phụ nữ trong công việc nhiều hơn so với nam giới. Do đó, tôi mong muốn các cấp, các ngành hãy tin tưởng và giao việc cho chị em, tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới lực lượng cán bộ nữ, đặc biệt là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa; xóa bỏ triệt để định kiến về giới, tạo điều kiện cho chị em tham gia và hoạt động trong lĩnh vực chính trị nhằm cống hiến tài năng, tâm sức, trí tuệ của mình, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân khi cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ đủ đức, đủ tài được lựa chọn bầu vào cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ đại hội sắp tới, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh.

Nguyễn Thị Hiền

 (Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hà, huyện Nho Quan)

Mong muốn được đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương

Là một người con của Ninh Bình tôi luôn mong muốn được mang sức trẻ để xây dựng quê hương. Chính vì thế tôi chọn Ninh Bình để khởi nghiệp. Năm 2011 tôi được tỉnh Ninh Bình chấp thuận đầu tư và  năm 2014 Công ty TNHH Asia + hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực gia công hàng may mặc xuất khẩu chính thức đi vào hoạt động tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô.

 Từ khi về đầu tư tại Yên Mô, Công ty nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ phía chính quyền và các sở, ngành liên quan, do đó khá thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư, chính sách hoàn thuế và thủ tục xuất nhập khẩu... Đến nay Công ty đã phát triển được 3 cơ sở chính và 5 đơn vị vệ tinh trong và ngoài tỉnh. Số lao động tại Yên Mô đạt hơn 200 người, độ tuổi từ 18-40, mức lương trung bình của 1 công nhân đạt từ 6-7 triệu đồng/tháng; 70% số công nhân được tham gia bảo hiểm và hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước. Năm 2019, giá trị xuất khẩu của Công ty đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2018. Tuy đây là con số không lớn nhưng đã đóng góp một phần để giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn, đồng thời cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2020, Công ty xác định mục tiêu tăng giá trị xuất khẩu đạt từ 45-50 tỷ đồng. Công ty sẽ tích cực đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao tay nghề cho người lao động, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, áp dụng các mô hình sản xuất thông minh... Tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền các cấp và các sở, ngành chức năng để tận dụng mọi cơ hội nhằm mục tiêu tạo ra giá trị lớn hơn, bền vững hơn cho doanh nghiệp và xã hội, vì sự phát triển của quê hương.

Trần Thị Hiền

(Giám đốc Công ty TNHH Asia +)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả