Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

22/03/2017 09:02

Cử tri xã Ninh Vân, phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp) và xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

15/03/2017 09:51

Cử tri xã Khánh Cư (Yên Khánh) và xã Đức Long (Nho Quan) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

01/03/2017 08:47

Cử tri xã Đồng Hướng (Kim Sơn) và xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

22/02/2017 08:20

Cử tri xã Gia Lạc (Gia Viễn) và phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

08/02/2017 10:04

Cử tri phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình), các xã trên địa bàn huyện Gia Viễn và xã Đồng Hướng (Kim Sơn) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

19/01/2017 08:42

Cử tri huyện Yên Mô, phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình) và xã Gia Lạc (Gia Viễn) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

11/01/2017 08:38

Cử tri các xã: Gia Phương (Gia Viễn); Xích Thổ, Thượng Hòa (Nho Quan) và phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi- cơ quan chức năng trả lời

04/01/2017 08:41

Cử tri phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình), các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân (Gia Viễn) và xã Kim Mỹ (Kim Sơn) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

28/12/2016 08:33

Cử tri xã Khánh Thành (Yên Khánh), xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) và xã Gia Tường (Nho Quan) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

21/12/2016 08:49

Cử tri phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) và xã Gia Thịnh đề nghị UBND huyện Gia Viễn có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

15/12/2016 08:38

Cử tri xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp), xã Văn Phong (Nho Quan) và xã Khánh Vân (Yên Khánh) có ý kiến kiến nghị như sau:

Trả lời bạn đọc

07/12/2016 08:48

Hỏi: Xin cho biết các quy định trách nhiệm của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; của tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; trách nhiệm của gia đình trong việc phổ biến giáo dục pháp luật?

Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

07/12/2016 08:47

Cử tri xóm 13, xã Yên Lộc (Kim Sơn) phản ánh: Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện điều tiết nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhiều thời điểm chưa đáp ứng theo yêu cầu kế hoạch sản xuất của huyện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chi nhánh KTCTTL huyện cung cấp nước phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Đề nghị nguồn hỗ trợ thủy lợi phí của phần diện tích do Chi nhánh KTCTTL huyện tưới tiêu cần trích một phần kinh phí dành cho việc cải tạo hệ thống kênh, cống đầu mối phục vụ tưới tiêu ở địa phương.

Cử tri hỏi- cơ quan chức năng trả lời

30/11/2016 08:43

Cử tri xã Gia Hòa (Gia Viễn) và phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Chùa Động Am Tiên – chốn “bồng lai tiên cảnh' ở Ninh Bình
Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc
Miền quê thanh bình ở Ninh Bình
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả