HĐND tỉnh khóa XIV Thứ ba, 15/07/2014 17:05

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII

Sáng 15/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIII khai mạc trọng thể tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Trước đó, chiều ngày 14/7, các đại biểu họp phiên trù bị thông qua nội dung, chương trình, nội quy kỳ họp và nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tọa kỳ họp phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tọa kỳ họp phát biểu.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.
Cùng dự có các đồng chí: đại biểu Văn phòng Quốc hội; các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Bí thư huyện, thành, thị ủy; Thường trực HĐND; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã; đại diện một số doanh nghiệp, đại biểu cử tri ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Trong đó nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này là nghiên cứu, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của các ngành, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, làm rõ nguyên nhân; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và thông qua 10 nghị quyết quan trọng. HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm; việc thực hiện các cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tỉnh ta giữ được sự phát triển ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu duy trì mức tăng khá; nông nghiệp ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch có bước phát triển mới; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo có bước chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Điểm nổi bật trong hoạt động kinh tế 6 tháng đầu năm là một số sản phẩm công nghiệp tăng trưởng khá, làm tăng giá trị sản xuất toàn ngành. Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng 20,4%; tổng giá trị nhập khẩu tăng 45,3%, là yếu tố quan trọng để giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, sự kiện Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới là dấu ấn đậm nét.

Trong lĩnh vực tư tưởng, an ninh trật tự, trước những diễn biến căng thẳng tại biển Đông, tỉnh ta đã triển khai tốt công tác tuyên truyền và các biện pháp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, biểu tình tự phát trái pháp luật.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trong đó nổi bật là triển khai thực hiện chương trình giám sát đảm bảo nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả. Phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được triển khai đúng kế hoạch. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm Thường trực HĐND tỉnh cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác khác.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Cùng với kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, nhất là đã lựa chọn trúng những vấn đề bức thiết, được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ra nghị quyết và đôn đốc thực hiện.
Công tác giám sát được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được chuyển biến về nhận thức và sự chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm của kỳ họp lần này là đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, trên cơ sở đó bàn và quyết định những giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ năm 2014 và của cả nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong đó tập trung vào một số nội dung: Chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014. Chủ động rà soát, đánh giá lại hiệu quả các cơ chế, chính sách mà địa phương đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và thực tiễn của địa phương. UBND tỉnh cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, tham mưu để Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng, triển khai các chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tiếp tục nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; báo cáo về thu, chi ngân sách; tờ trình về các đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh…

Theo chương trình làm việc, ngày mai (16/7), các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Đào Duy-Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả