Thời sự Thứ hai, 02/07/2018 18:07

Ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 2/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra. Đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị; tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan và đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để xây dựng và hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ngành khác thuộc hệ thống cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Toàn ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện việc chỉ định, giới thiệu bầu, bổ nhiệm, điều động cán bộ theo phân cấp quản lý, bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả.

Đối với tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là đã tham mưu sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh; sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham mưu thực hiện tốt việc kiện toàn, điều động, bổ nhiệm cán bộ và nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ; triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ; nhất là tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị nội bộ Đảng...

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đã phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thống nhất nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trên cơ sở thống nhất các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ như: tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khó của cấp ủy các cấp; tập trung xây dựng và hoàn thành việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy;

Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Đinh Ngọc – Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả