HĐND tỉnh khóa XIV Thứ ba, 15/07/2014 14:20

Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 (*)

Sáng 15/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TM
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TM

Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an!
Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí và cử tri toàn tỉnh!

Về dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc kỳ họp thu được kết quả tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức, trong đó đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại, khả năng sử dụng nguồn vốn thấp, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn. Đặc biệt, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta đã tác động nhiều mặt đến quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng.

Trong điều kiện đó, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được những kết quả nhất định: Tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu duy trì mức tăng khá; nông nghiệp ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch có bước phát triển mới; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo có bước chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Điểm nổi bật trong hoạt động kinh tế 6 tháng đầu năm là một số sản phẩm công nghiệp tăng trưởng khá, làm tăng giá trị sản xuất toàn ngành. Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng 20,4%; tổng giá trị nhập khẩu tăng 45,3%, là yếu tố quan trọng để giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Nông nghiệp ổn định, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và có bước phát triển toàn diện ở tất cả các huyện, thị xã.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, bên cạnh những kết quả toàn diện đạt được về giáo dục, y tế, thông tin, thể thao, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... Sự kiện Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới là dấu ấn đậm nét, không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, nhân dân Ninh Bình trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, thiên nhiên, văn hóa mà còn mở ra rất nhiều cơ hội để tỉnh ta phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Trên lĩnh vực tư tưởng, an ninh trật tự, mặc dù trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa quốc gia, quốc tế và trước những tác động nhiều mặt của tình hình phức tạp trên biển Đông nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài và môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng với kết quả nổi bật nêu trên, hoạt động của HĐND, UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, nhất là đã lựa chọn trúng những vấn đề bức thiết, được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ra nghị quyết và đôn đốc thực hiện.
Công tác giám sát,thanh tra, kiểm tra được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được chuyển biến về nhận thức và sự chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan, nhất là việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh ta giành được trong 6 tháng vừa qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh kết quả đạt được chúng ta cũng nhận thấy những mặt còn hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhìn chung vẫn thấp; nhiều doanh nghiệp chưa tháo gỡ được khó khăn để ổn định sản xuất. Nợ trong xây dựng cơ bản còn lớn, có chiều hướng gia tăng, khả năng thanh toán gặp rất nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm còn chậm. Thu hút đầu tư mặc dù có tiến bộ, song so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh vẫn còn hạn chế. Số lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch giảm, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu. Cải cách hành chính tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn có việc, có khâu phải quyết liệt và đổi mới hơn nữa. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, về dịch vụ du lịch và bảo vệ môi trường chưa thật chặt chẽ, hiệu quả. Tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết triệt để... Đây là những vấn đề mà kỳ họp cần dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, xác định những giải pháp hữu hiệu để tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến thực sự trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh(khóa XIII) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm của kỳ họp lần này là đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, trên cơ sở đó bàn và quyết định những giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ năm 2014 và của cả nhiệm kỳ 2010-2015(vì 6 tháng cuối năm, cấp xã, cấp huyện đã bắt tay tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ rồi).Trong đó, chú ý thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của những ngành, lĩnh vực tăng trưởng thấp để tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, thiết thực và trách nhiệm hơn, giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc sớm đi vào sản xuất, kinh doanh. Muốn vậy, các ngành chức năng phải đồng hành cùng doanh nghiệp, bám sát từng dự án, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, chủ động đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phấn đấu 13 xã đạt nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 2 xã, tạo đà cho năm 2015.

Hai là: Chủ động rà soát, đánh giá lại hiệu quả các cơ chế, chính sách mà địa phương đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và thực tiễn của địa phương, nhất là các chính trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư. Mở rộng, linh hoạt các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xem xét, thẩm định các dự án đề nghị cấp phép đầu tư, tạo lợi thế so sánh cho tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện việc công khai quy định về thủ tục, thời gian, trách nhiệm của cán bộ trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính để doanh nghiệp, người dân được biết, thuận tiện cho quá trình giải quyết và làm cơ sở để xem xét, xử lý đối với cán bộ vi phạm.

Ba là: Hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xem xét, triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong phạm vi điều chỉnh của quy hoạch mở rộng thành phố Ninh Bình. Vì vậy, UBND tỉnh cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, tham mưu để Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngay sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, cần chỉ đạo ngay việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Cùng với công tác lập quy hoạch, phải đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác quản lý quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo sự ổn định lâu dài, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Ninh Bình sinh thái, hiện đại, bản sắc, cạnh tranh, bền vững.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo rà soát thống kê nợ XDCB đến hết 30/6/2014, đề xuất giải pháp xử lý nợ. Tăng cường thanh tra đầu tư xây dựng và xử lý nợ xây dựng cơ bản, kiên quyết cắt giảm các dự án, hạng mục triển khai không đúng mục tiêu, kém hiệu quả, chậm tiến độ. Tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, trực tiếp tác động đến sản xuất và đời sống xã hội.

Bốn là: Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng, triển khai các chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Cùng với chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ công bố quyết định công nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới, cần chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ di sản và thực hiện các khuyến nghị của UNESCO; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đưa du lịch vào thời kỳ phát triển mới về chất lượng và tăng thu ngân sách tỉnh từ lĩnh vực này.

Năm là: Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tạo sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết đơn thư, KNTC của nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến phức tạp trên biển Đông. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm phát huy hiệu quả, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014.

Một lần nữa, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, xin gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí và nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo đặt.

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả