Quốc phòng Chủ nhật, 13/11/2011 09:17

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biết bao thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới, vùng trời, vùng biển không chỉ là chức năng chủ yếu của Nhà nước mà còn là nghĩa vụ và bổn phận thiêng liêng của mọi thế hệ công dân Việt Nam. Đặc biệt là vai trò hết sức quan trọng của nhân dân khu vực biên giới, đồng bào các dân tộc ở vùng biên.
 
Trong thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngày càng phức tạp, nặng nề và toàn diện hơn. Vì vậy, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, trong đó Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách. Để xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu vực biên giới đòi hỏi phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia, của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cần có nhận thức sâu sắc về biên giới quốc gia, về bộ đội biên phòng, về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là trong tình hình hiện nay.
 
Một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất là các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia" do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức. Cuộc thi được thực hiện theo kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
 
Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia" có đối tượng tham gia đông đảo, rộng rãi. Để cuộc thi tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở kế hoạch cuộc thi ở cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo mục đích, yêu cầu cuộc thi đề ra. Đồng thời có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tích cực, hăng hái tham gia cuộc thi với ý thức trách nhiệm cao.
 
Điều quan trọng là sau cuộc thi này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật về biên giới quốc gia của các cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, mỗi công dân nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia; chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, quy chế khu vực biên giới mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ quân sự, quốc phòng; cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; luôn phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà trực tiếp là phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"...
 
Huy động các ngành, địa phương hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực về mọi mặt ở khu vực biên giới, tạo ra sức mạnh của toàn dân, giúp đỡ Bộ đội biên phòng và các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan chức năng ở khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
 
Ngọc Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả