Nông nghiệp- Nông thôn Thứ sáu, 31/05/2019 08:06

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp

Tỉnh ta hiện có 286 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với gần 250 nghìn lao động. Cùng với các thành phần kinh tế khác, HTX nông nghiệp đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX nông nghiệp tại Hội chợ Xúc tiến thương mại hợp tác xã năm 2019.
Các gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX nông nghiệp tại Hội chợ Xúc tiến thương mại hợp tác xã năm 2019.

Trong số các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có 220 HTX dịch vụ nông nghiệp và 66 HTX chuyên ngành quy mô nhỏ. Sau khi thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, các HTX nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.

Năm 2018, doanh thu bình quân của các HTX dịch vụ nông nghiệp ước đạt 3,4 tỷ đồng, các HTX chuyên ngành là 5 tỷ đồng. Ngoài việc cơ bản đảm nhiệm tốt các khâu dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất của thành viên, các HTX nông nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động liên kết với các đơn vị khoa học, doanh nghiệp trong cung ứng khoa học và tiêu thụ sản phẩm, bước đầu hình thành một số sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, chủ động tìm kiếm hợp đồng, thị trường cho sản phẩm, giúp thành viên giải quyết đầu ra về tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Qua đó giúp doanh thu, thu nhập của HTX và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể đều tăng, mang lại lợi ích cho thành viên, là thành phần kinh tế quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, những kết quả trên vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng, nội lực của HTX nông nghiệp. Qua phân loại và đánh giá theo các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tỉnh ta hiện có 75 HTX nông nghiệp được đánh giá hoạt động có hiệu quả.

Đây là con số khá khiêm tốn so với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 296 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Quyết định số 461 ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15 nghìn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh ta xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đã được đánh giá hiệu quả; củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của gần 200 HTX nông nghiệp hoạt động đã được phân loại trung bình và yếu.

Đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong các HTX nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có 10 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng công nghệ so với phương thức thông thường.

Thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 30 HTX ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hộ thành viên. Đẩy mạnh thành lập mới và tạo điều kiện cho 70 HTX nông nghiệp thành lập mới duy trì hoạt động hiệu quả, trong đó tập trung vào những vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có thế mạnh và thuận lợi về thị trường.

Bên cạnh đó cần khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ các HTX nông nghiệp trong tỉnh thành lập liên hiệp HTX nông nghiệp, giúp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Với vai trò “bà đỡ” cho hoạt động của các HTX, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển HTX.

Bên cạnh đó là vận động và xây dựng các mô hình HTX tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên nguồn kinh phí cho HTX nông nghiệp vay từ Quỹ quay vòng phát triển HTX, đặc biệt là các HTX tham gia ứng dụng công nghệ cao, có liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, Liên minh cũng tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh nhằm hướng dẫn các HTX hoạt động đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật HTX và các văn bản hướng dẫn.

Để kinh tế tập thể trở thành nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc củng cố, phát huy hơn nữa thế mạnh của các HTX làm ăn hiệu quả, cần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, hoạt động của các HTX chưa hiệu quả và thành lập các HTX mới.

Khi thành lập các HTX mới, cần tuyên truyền, vận động để người nông dân hiểu rõ những lợi ích vượt trội của mô hình kinh tế hợp tác, từ đó tự nguyện tham gia. Đây là điều kiện quan trọng để HTX hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích nhiều hơn cho xã hội và cho từng xã viên.

Bài, ảnh: Thái Học

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả