HĐND tỉnh khóa XIV Thứ năm, 21/04/2016 10:24

Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND tỉnh

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành 162 nghị quyết, trong đó cùng với các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hàng năm, HĐND tỉnh đã có nhiều nghị quyết chuyên đề trong từng giai đoạn, từng thời điểm thích hợp cho từng lĩnh vực, tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại Nhà máy nước Thành Nam. Ảnh: Đức Lam
Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại Nhà máy nước Thành Nam. Ảnh: Đức Lam

Nghị quyết bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống

Năm 2011, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, phường Yên Bình (trước đây là xã Yên Bình), thành phố Tam Điệp mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Thời điểm đó ít ai có thể hình dung được chỉ sau hơn 3 năm (tức là đến năm 2014) địa phương này đã cán đích nông thôn mới với một diện mạo mới trong niềm vui, phấn khởi của đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Bình cho rằng: Nguyên nhân mấu chốt của thành công ấy chính là từ các chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Theo đó, Yên Bình đã được hưởng lợi từ các chính sách như hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, văn hoá, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn, chính sách đào tạo nghề cho nông dân, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh.

Chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và những chính sách cụ thể của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới cũng đã khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền xã Yên Bình chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người dân cũng đã thể hiện vai trò chủ thể. Sức dân đã được thể hiện một cách sinh động, bằng những việc làm thiết thực, bằng sự cộng đồng trách nhiệm, người dân đã hiến đất, hiến công ủng hộ kinh phí tập trung xây dựng nông thôn mới. Kết quả xã Yên Bình đã về đích trước một năm theo lộ trình.

Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, Yên Bình tiếp tục được tỉnh và thị xã quan tâm tập trung đầu tư xây dựng trở thành phường. HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về ban hành một số chính sách xây dựng thị xã Tam Điệp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Ngày 10-4-2015, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII đã ban hành Nghị quyết công nhận xã Yên Bình trở thành phường thuộc thành phố Tam Điệp và thị xã Tam Điệp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Ninh Bình. Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, bà Nguyễn Thị Phương, một người dân phường Yên Bình chia sẻ: Kết quả đó đã cho thấy các nghị quyết của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016 nói chung và các nghị quyết liên quan đến sự phát triển của Tam Điệp nói riêng thực sự phù hợp, hướng về cơ sở, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.

Còn đối với huyện Nho Quan, cùng với các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đón nhận, tích cực triển khai bởi nghị quyết này thể hiện sự quan tâm kịp thời đối với các hoạt động ở cơ sở và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh, Bí thư chi đoàn thôn Nga 3, xã Cúc Phương chia sẻ: Việc triển khai Nghị quyết này là hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn cũng như động viên đội ngũ cán bộ ở cơ sở như chúng tôi hăng say hơn với những công việc vốn trước đây vẫn được coi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Ngoài những nghị quyết trên, trong nhiệm kỳ vừa qua, cử tri trong tỉnh cũng phấn khởi với rất nhiều nghị quyết được hình thành từ các yêu cầu, đòi hỏi trong thực tiễn đời sống, điển hình như nghị quyết về chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố; nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh; quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh...

Đem lại hiệu quả thiết thực

Bên cạnh việc quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phân bổ và quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết sát hợp với thực tiễn, hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình, tích cực triển khai, thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

Những tác động tích cực từ các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh được thể hiện rõ ở lĩnh vực kinh tế. HĐND tỉnh đã thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu... Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai hiệu quả các chính sách kinh tế như nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới; nghị quyết ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; các nghị quyết phê duyệt Đề án khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông...

Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Do vậy, trong những năm qua kinh tế có bước phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch có tốc độ tăng trưởng khá. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả. Ninh Bình được xếp trong tốp đầu toàn quốc về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, với việc triển khai nghị quyết phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình, quy mô và mạng lưới các cấp học phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, việc thực hiện nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia tạo động lực quan trọng thúc đẩy sâu rộng phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các địa phương.

Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã chú trọng ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện để thúc đẩy công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân như nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với các trạm y tế ở các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh. Ngoài ra, để thực hiện chính sách an sinh xã hội, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh...

Một điểm nhấn khác phải kể đến là trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết thông qua Đồ án về quy hoạch chung đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đồng thời ban hành một số chính sách để tạo nguồn lực đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình và chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị. Đến nay, thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp đã đổi thay rõ nét với diện mạo của đô thị trẻ, năng động, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Hiệu quả của việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh được thể hiện toàn diện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2011-2015, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 41,5 triệu đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2011. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đào Duy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả