Xây dựng Đảng Thứ sáu, 19/07/2019 08:10

MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, trong thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Hội viên Phụ nữ huyện Hoa Lư đảm nhận, chăm sóc đường hoa phụ nữ. Ảnh: P.V
Hội viên Phụ nữ huyện Hoa Lư đảm nhận, chăm sóc đường hoa phụ nữ. Ảnh: P.V

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, hướng về cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Để thực hiện vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ các cấp như: Kế hoạch về công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Kế hoạch về việc giám sát của ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; công văn hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam… Cùng với đó, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thông qua các hình thức: tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo Luật, một số văn bản quy phạm pháp luật với trên 12 nghìn lượt người tham gia góp ý vào các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có những giải pháp sát thực giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Hàng năm, MTTQ các cấp trong huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định, trong đó, chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức tiếp xúc, đưa việc tiếp xúc cử tri về các thôn, xóm, phố tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân đóng góp ý kiến và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình đối với Đảng, Nhà nước. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức đã có hàng trăm lượt ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm được tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết như: môi trường khu vực làng nghề; nước sạch, đường giao thông, công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn… Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo UBND huyện với các vị chức sắc, chức việc và nhân dân xã Ninh Hòa về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo… Đồng thời chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 11 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với nhân dân về chính sách giải phóng mặt bằng, dồn điền, đổi thửa, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chính sách lao động, việc làm…

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong huyện được quan tâm. Thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; Quy định số 124 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng các văn bản tổ chức giám sát theo quy định. Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019), ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát 8 cuộc đối với UBND cấp xã, 143 cuộc trên các lĩnh vực; ở cấp xã đã tổ chức 41 cuộc giám sát; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện trên 70 cuộc giám sát tại địa phương.

Cùng với việc chuyển tải tiếng nói của người dân đến cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan dân cử, MTTQ các cấp trong huyện cũng thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên phối hợp, đề xuất với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động ở cơ sở. Trong 5 năm qua, đã tổ chức 95 cuộc giám sát trên các lĩnh vực như: giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện quy chế dân chủ, quản lý đầu tư xây dựng các công trình ở cơ sở.

Theo đồng chí Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư, để nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trước hết MTTQ các cấp từ huyện tới cơ sở cần chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước theo hướng phù hợp, sát thực, khả thi. Cùng với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo các điều kiện thuận lợi cho công tác Mặt trận, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần nâng cao trách nhiệm tiếp thu, giải trình những kiến nghị, đề xuất của nhân dân thông qua MTTQ các cấp. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân, từ đó đề ra được các chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, đúng đắn.

Khải Hoàn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả