Xây dựng Đảng Thứ sáu, 31/08/2018 09:32

MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), do đó thời gian qua, MTTQ thành phố Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung công tác, thông qua nhiều hình thức hoạt động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình tiếp xúc cử tri xã Ninh Phúc.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình tiếp xúc cử tri xã Ninh Phúc.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm tuyên truyền, giáo dục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, ủy ban MTTQ các cấp thành phố Ninh Bình và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong những tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã phối hợp với phòng Tư pháp hướng dẫn MTTQ các xã, phường tổ chức được 118 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến Hiến pháp năm 2013; Luật MTTQ Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Dân sự năm 2015; các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành phố về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó là rà soát, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố; đồng thời tập trung phổ biến, tuyên truyền thực hiện quy chế quản lý đô thị của thành phố, trọng tâm là công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh; vận động đồng bào có đạo, các tăng ni, phật tử và các chức sắc tôn giáo tham gia làm vệ sinh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp với Phòng Tư pháp hướng dẫn củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở 183 khu dân cư của thành phố.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV với cử tri các phường: Bích Đào, Ninh Sơn, Ninh Phong, Tân Thành, Ninh Khánh và xã Ninh Nhất; phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử tại thành phố Ninh Bình, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo xã Ninh Phúc và phường Phúc Thành tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám.

Sau hội nghị đã tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của cử tri và nhân dân báo cáo với Quốc hội, ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng theo luật định. Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ các phường, xã phối hợp với UBND, Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các phường, xã với đại biểu cử tri ở từng phường, xã trước kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cụ thể là đã tổ chức đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm tại UBND các phường: Đông Thành, Vân Giang, Thanh Bình; tham gia đoàn của HĐND thành phố giám sát việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại UBND thành phố, xã Ninh Phúc, phường Nam Bình và Ninh Sơn. Tổ chức hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giám sát việc thực hiện dịch vụ công ích của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Ninh Bình tại các xã, phường và 183 khu dân cư của thành phố. Phối hợp với Viện KSND thành phố tổ chức 2 đợt kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 3 phường Ninh Phong, Nam Bình và Ninh Sơn; kiểm sát trực tiếp việc giam giữ tại Công an thành phố Ninh Bình.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố và các xã, phường đã tiến hành tham gia góp ý và thể hiện quan điểm của mình vào nội dung các dự thảo nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo hàng tháng, 6 tháng và trong năm của các cấp ủy từ thành phố đến xã, phường; phối hợp, hướng dẫn tổ chức hội nghị đối thoại về công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại 183 khu dân cư, qua đó tổng hợp được hàng chục ý kiến, kiến nghị, phân loại gửi tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời...

Có thể khẳng định những việc làm và kết quả đạt được của ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bài, ảnh: Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả