Thời sự Thứ sáu, 21/06/2019 08:37

MTTQ huyện Gia Viễn: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bằng những việc làm thiết thực, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Gia Viễn đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Gia Trấn (Gia Viễn). Ảnh: Đức Lam
Diện mạo nông thôn mới ở xã Gia Trấn (Gia Viễn). Ảnh: Đức Lam

Nhận thức mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động, ủy ban MTTQ huyện Gia Viễn đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành thông tri lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, trên cơ sở đó, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với các nội dung trọng tâm là: xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tự quản về an ninh trật tự, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thông qua công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, nhiều giải pháp giảm nghèo được triển khai như: hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh... Đến nay, dư nợ các nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện đạt trên 133 tỷ đồng, giúp hội viên, nhân dân phát triển kinh tế. Từ phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, nhân dân đã hăng hái tham gia sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, mở rộng quy mô, đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm ở xã Gia Sinh, Gia Thịnh, Gia Phú, Gia Hưng, chăn nuôi gà thả vườn, trồng rau an toàn ở xã Gia Hưng, Gia Tiến, thị trấn Me...

Kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Gia Viễn là vận động nhân dân giúp đỡ hộ nghèo, huy động các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội. MTTQ các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. Đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” cấp huyện đã vận động được trên 8 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 121 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách... Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần nâng cao đời sống cho hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 3,64%.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh và huyện về xây dựng nông thôn mới, coi trọng việc phát huy nội lực trong nhân dân, phát huy tinh thần làm chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân. Cùng với cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa, góp công, góp của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến năm 2018, nhân dân đã hiến hơn 86.300 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí trên 23 tỷ đồng với hơn 73 nghìn ngày công, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt quy ước, hương ước địa phương; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự… Đến nay, toàn huyện có trên 90% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí văn hóa chiếm 84,4%, 91% khu dân cư văn hóa. Đến hết năm 2018, đã có 16/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động, trong thời gian tới, MTTQ huyện chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động tới các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới; phối hợp với chính quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước của địa phương cho phù hợp; thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp kịp thời khắc phục vướng mắc, hạn chế trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

Với những kết quả đạt được, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Gia Viễn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Khải Hoàn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả