Tin tức Thứ ba, 11/09/2018 08:23

Mỗi xã một sản phẩm: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được hiểu là mỗi địa phương tùy theo điều kiện cụ thể về tiềm năng, lợi thế của mình, lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo, mang nét đặc trưng để phát triển. Chương trình này được xác định là giải pháp quan trọng, hướng đi tất yếu để phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cói mỹ nghệ - một trong những sản phẩm thế mạnh của Ninh Bình.
Cói mỹ nghệ - một trong những sản phẩm thế mạnh của Ninh Bình.

Ninh Bình là tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp do có địa hình đa dạng từ vùng núi, đồng bằng đến ven biển, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển khá toàn diện theo hướng tăng năng suất, nâng cao chất lượng.

Trên địa bàn đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như: vùng sản xuất cây ăn quả, vùng sản xuất lúa chất lượng, vùng sản xuất chè, vùng sản xuất rau an toàn, rau nguyên liệu phục vụ chế biến; vùng nuôi ngao, tôm, cua thâm canh. Trong đó, có một số sản phẩm đặc trưng như: dứa quả 2 nghìn ha, sản lượng hàng năm trên 4,6 vạn tấn; thịt dê trên 500 tấn; tôm trên 1 nghìn tấn…

Đối với nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, Ninh Bình có các sản phẩm độc đáo, đã nổi tiếng từ lâu như: thêu Ninh Hải, đồ gỗ Ninh Phong, cói Kim Sơn, rượu Lai Thành, gốm Bồ Bát…Các sản phẩm chủ yếu sản xuất từ nguồn nguyên liệu tại