Phỏng vấn - đối thoại Thứ năm, 01/03/2012 09:48

Lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Ngày 3-3-2012, lực lượng Bộ đội biên phòng kỷ niệm 53 năm ngày thành lập, 23 năm "Ngày biên phòng toàn dân". Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn Đại tá Phạm Văn Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Kim Sơn tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Anh
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Kim Sơn tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Anh

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng thời gian qua?
Đại tá Phạm Văn Thịnh: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được thành lập năm 2010. Có thể khẳng định rằng, sau hơn một năm thành lập, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Biên phòng, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm, không ngừng củng cố, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. 
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương vào thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, đối sách trong phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, bảo vệ tài nguyên và lợi ích Quốc gia trên biển.
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và giải quyết các vấn đề an ninh nông thôn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn tuyến biển; tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát KT - XH của địa phương, hỗ trợ nhân dân khai thác tiềm năng kinh tế biển…, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Trong lãnh đạo xây dựng đơn vị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội biên phòng" với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm". Đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Chỉ huy và đơn vị từng bước được củng cố, kiện toàn và đi vào ổn định; thường xuyên duy trì thực hiện tốt các chế độ, nề nếp công tác, ý thức chấp hành kỷ luật; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị từng bước được nâng lên.
Trong công tác xây dựng Đảng bộ, đã tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng; vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Đảng bộ. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Biên phòng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 - 2015.

P.V: Thưa đồng chí, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?
Đại tá Phạm Văn Thịnh: Trên các tuyến biên giới, vùng biển nước ta sẽ nảy sinh những khó khăn, phức tạp mới, nhất là chủ quyền an ninh trên biển Đông; các loại tội phạm, đáng chú ý là các hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, chất nổ, buôn bán khoáng sản… có xu hướng gia tăng; tình hình thiên tai, dịch bệnh trên các địa bàn biên giới, vùng biển sẽ diễn ra khó lường.
Từ tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; các quan điểm mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và có đối sách phù hợp bảo vệ chủ quyền Quốc gia cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia; tích cực đổi mới toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tổng hợp, phân tích, xử lý tình hình, vụ việc ở địa bàn, đối tượng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong mọi tình huống.
Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh BĐBP những chủ trương, đối sách xử lý những vấn đề nảy sinh trên biên giới vùng biển như: Gian lận thương mại, tội phạm ma túy và an ninh trong các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên duy trì lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, luyện tập các phương án tác chiến bảo vệ đồn, trạm, củng cố thế trận phòng thủ vững chắc.
Tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT - XH, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh. Thực hiện tốt phong trào "Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới".
Từng bước củng cố xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp, chăm lo sức khỏe, đời sống bộ đội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

P.V: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của "Ngày biên phòng toàn dân" là góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về vấn đề này? 
Đại tá Phạm Văn Thịnh: Ngày 3-3 là "Ngày biên phòng toàn dân" được thực hiện hàng năm trong phạm vi cả nước. Nội dung hoạt động của "Ngày biên phòng toàn dân" là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Để phát huy ý nghĩa của "Ngày biên phòng toàn dân", động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; quản lý và điều hành của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển KT - XH với củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện.
Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc, mở rộng các hình thức an ninh tự quản tại cộng đồng, thôn, xóm, làng xã, giữ gìn trật tự địa bàn… gắn với đẩy mạnh phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ môi trường, tài nguyên… Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp với bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh biên giới.
Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và các doanh nghiệp thường xuyên có các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" hướng về biên giới, hải đảo; tổ chức kết nghĩa với các xã biên giới biển, các đồn biên phòng; vận động các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các chương trình phát triển KT - XH cho nhân dân biên giới và tạo điều kiện hỗ trợ, động viên Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V:
Xin cảm ơn đồng chí!
Ngọc Minh (Thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả