Tin tức Thứ sáu, 09/11/2018 18:41

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Tờ trình, Báo cáo, Đề án của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Tài chính trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV

Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Tờ trình, Báo cáo, Đề án của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Tài chính trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt các Dự thảo: Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính của tỉnh năm 2018; Báo cáo kế hoạch Tài chính – Ngân sách Nhà nước 3 năm 2019-2020 tỉnh Ninh Bình; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Tờ trình, Nghị quyết quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020;

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian thực hiện chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Kim Sơn tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình, Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019; Tờ trình, Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo thuận, đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí với các dự thảo Tờ trình, Báo cáo, Đề án thuộc lĩnh vực Tài chính. Đồng thời, ý kiến đại biểu cũng đề nghị Sở Tài chính xác định rõ các khoản chi trong việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2019, chú ý bố trí kinh phí ngay từ đầu năm để tránh phát sinh các khoản chi giữa năm và đảm bảo nguồn chi dự phòng; Chuyển đầy đủ quỹ phát triển đất theo đúng tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, một số đại biểu đề nghị bổ sung nguyên nhân tổng số thu tăng cao. Đại biểu cũng đề nghị chỉnh sửa và thống nhất 2 khoản thu dự kiến không đạt dự toán là thuế bảo vệ môi trường và thu lệ phí trước bạ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Chung Phụng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện các Dự thảo Tờ trình, Báo cáo, Đề án để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị ngành Thuế tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán năm 2018.

Hồng Giang - Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả