Bầu cử đại biểu QH và HĐND Thứ năm, 21/04/2016 15:18

Kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

Sáng ngày 21/4, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền của tỉnh đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Nho Quan. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Báo Ninh Bình; Đài PT-TH tỉnh.

Đoàn kiểm tra việc tuyên truyền trực quan của huyện Nho Quan. Ảnh: MQ
Đoàn kiểm tra việc tuyên truyền trực quan của huyện Nho Quan. Ảnh: MQ

Tại huyện Nho Quan, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo sát sao, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền miệng, sinh hoạt các đoàn thể, họp dân, qua hệ thống truyền thanh...

Thực hiện tuyên truyền đợt 1, công tác tuyên truyền của huyện bám sát tiến độ, quy trình bầu cử. Đài truyền thanh huyện đã phát 98 lượt, chuyên mục, 145 lượt tin, bài, phóng sự, 50 văn bản chỉ đạo về bầu cử.

Về tuyên truyền trực quan, huyện đã làm mới, bổ sung 12 cụm pa nô, 28 băng zôn, 380 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc, 660 hồng kỳ, 5 khẩu hiệu lớn. Các xã, thị trấn đã kẻ 450 khẩu hiệu tường, mua bổ sung 8.500 cờ các loại, 197 băng zôn, làm mới nội dung 382 pa nô, 2.470 áp phích...

Qua nghe báo cáo của huyện và thực tế đi kiểm tra trực tiếp công tác tuyên truyền về bầu cử tại một số địa phương, tuyến đường chính của huyện Nho Quan, đoàn kiểm tra của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả, toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn, trong đó có công tác tuyên truyền.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước cũng như các thông tin về cuộc bầu cử. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Về nhiệm vụ công tác tuyên truyền thời gian tới, đoàn kiểm tra đề nghị địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận thôn, xóm; chú trọng công tác tuyên truyền miệng của các đoàn thể, họp dân, sinh hoạt tập thể; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử...

• Chiều cùng ngày, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền của tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Gia Viễn. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Báo Ninh Bình; Đài PT-TH tỉnh.

Tại huyện Gia Viễn, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp, tập trung thực hiện hiệu quả.

Đến nay, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đã tổ chức được 35 lượt chuyên đề tuyên truyền các nội dung về bầu cử cho hơn 4.000 lượt người nghe. MTTQ và các đoàn thể của huyện, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức trên 130 lượt chuyên đề tuyên truyền tại các hội nghị, tập huấn nghiệp vụ cho trên 11.000 lượt người tham dự.

Công tác tuyên truyền trực quan cũng được chú trọng. Huyện đã thực hiện thay mới 2 cổng chào lớn ở xã Gia Phương và Gia Phú, thay mới 7 cụm pa nô lớn, chăng treo khẩu hiệu, băng zôn, cờ phướn tại khu trung tâm và các cụm tuyên truyền. Toàn huyện đã treo 1.000 cờ hồng, 115 băng zôn, cờ dây, 200 pa nô, trên 300 khẩu hiệu tường.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung về cuộc bầu cử, tích cực thực hiện tốt những quy định liên quan đến bầu cử. Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử. Chỉ đạo các ngành, địa phương chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, hoạt động thể thao nhằm tạo không khí vui tươi hướng về cuộc bầu cử.

Qua nghe báo cáo của huyện và thực tế đi kiểm tra trực tiếp công tác tuyên truyền về bầu cử tại một số địa phương, tuyến đường chính của huyện Gia Viễn, đoàn kiểm tra của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền ghi nhận công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện hiệu quả, toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn, trong đó có công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Nội dung, hình thức tuyên truyền đã được quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước cũng như các thông tin về cuộc bầu cử, tiến độ, công việc của cuộc bầu cử...

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bầu cử.

Nhất trí với kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử trong thời gian tiếp theo của địa phương, đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần lưu ý một số nội dung: quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận thôn, xóm; chú trọng công tác tuyên truyền miệng của các đoàn thể, họp dân, sinh hoạt tập thể; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử...

 

• Cũng trong ngày 21/4, đoàn công tác của tiểu ban thông tin tuyên truyền bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Kim Sơn, Yên Khánh.

Tại huyện Kim Sơn, trong đợt 1, công tác tuyên truyền bầu cử đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các địa phương tiến hành chăng treo pa nô, kẻ vẽ khẩu hiệu tường và cắm cờ tại khu trung tâm xã, thị trấn. Toàn huyện có 603 pa nô, 274 băng zôn cùng nhiều khẩu hiệu tường, cờ dây,... Ở 184 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri và trang trí cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử.

Cùng với đó hoạt động tuyên truyền miệng được chú trọng thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Trong đợt 1 các đơn vị đã tổ chức được 379 hội nghị chuyên đề và 416 hội nghị lồng ghép về bầu cử với tổng số hơn 53 nghìn lượt người nghe. MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện, xã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về bầu cử tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là với các chức sắc, chức việc tôn giáo. Đài truyền thanh huyện, các xã thị trấn mở chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng với hơn 1.200 tin bài về bầu cử.

Đồng thời, chào mừng cuộc bầu cử, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với 5 xã phấn đấu đạt đủ tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2016; triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT, hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.
Theo đánh giá của địa phương nhìn chung dư luận xã hội trên địa bàn quan tâm và đánh giá cao công tác chuẩn bị của ủy ban bầu cử huyện và các xã thị trấn thời gian qua.

Tại huyện Yên Khánh, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó việc tuyên truyền miệng được tăng cường thông qua các hội nghị ở khu dân cư, hội nghị của ban dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội... Tại các hội nghị, số lượng cử tri tham gia đông với không khí dân chủ, cởi mở. Đặc biệt huyện cũng tập trung tuyên truyền tới hơn 1000 người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn, tập huấn cho cử tri lần đầu tham gia bầu cử. Đài truyền thanh Huyện và các xã, thị trấn tiếp tục duy trì tốt chuyên mục tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử.

Công tác tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh. Huyện đã hoàn chỉnh 9 cụm pano tuyên truyền bầu cử với diện tích hơn 420 m2, các xã, thị trấn đã tổ chức chỉnh trang lại cổng chào, làm khẩu hiệu tường… Đáng chú ý Ban Tuyên giáo huyện uỷ đang xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà hát chèo Ninh Bình sản xuất chương trình về chủ đề bầu cử, thu đĩa để tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương.

Đoàn công tác đã ghi nhận những cố gắng của các địa phương trong triển khai công tác tuyên truyền bầu cử. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền bầu cử đợt 2. Đó là, chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng và duy trì tiếp âm đều đặn chương trình đài huyện, nhằm đưa thông tin đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác bầu cử, các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng các nội dung truớc, trong và sau bầu cử.

Các xã, thị trấn chú trọng kẻ vẽ khẩu hiệu, pa nô, ap phích... chăng treo tại khu trung tâm, trục đường thôn xóm, khu vực tập trung đông dân cư; triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân treo cờ tại gia đình. Cùng với đó, tích cực chuẩn bị các chương trình văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao tạo không khí vui tươi hướng về cuộc bầu cử; tăng cường nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội…

Trong chương trình làm việc đoàn đã tiến hành kiểm tra tại xã Yên Lộc (Kim Sơn), Khánh Hội (Yên Khánh).

Lý Nhân-Duy Hiền

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả