HĐND tỉnh khóa XIV Thứ hai, 11/12/2017 15:40

Khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

Sáng 11/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XIV khai mạc trọng thể tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. (Đầu đề do Báo đặt)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thế Minh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thế Minh

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các bác, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và các vị đại biểu khách quý.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, ghi dấu mốc phát triển của tỉnh sau 25 năm tái lập. Với sự tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo chuyên đề, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật là:

Kinh tế phát triển khá toàn diện, GRDP tăng 7,95%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh. Sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn do bão, lũ gây ra, giữ vững tốc độ tăng trưởng, đã có nhiều mô hình, cách làm mới có hiệu quả rõ nét; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt, được Trung ương và nhân dân đánh giá cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, chúng ta có thêm 20 xã và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, có bước tăng trưởng về chất lượng, tăng số lượt khách lưu trú và nhất là tăng mạnh doanh thu tới 41%. Thu ngân sách đạt 7.416 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch đề ra.

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, với sản phẩm chủ lực ô tô Hyundai Thành Công, các sản phẩm phụ trợ ô tô; và cách đây 5 ngày, sản phẩm kính nổi đầu tiên của Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao CFG Ninh Bình đã chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và có những chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, Ninh Bình là tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, không để phát sinh các dịch bệnh lớn. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa lớn, không khí phấn khởi, tăng cường niềm tin trong nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được Trung ương đánh giá cao; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, nội chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” đảm bảo phù hợp và có tính thời sự, đạt kết quả bước đầu;

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, tạo được không khí mới, sức sống mới cho việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, nhiều việc được triển khai và có kết quả rõ nét, ban hành và thực hiện các nghị quyết chuyên đề, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017. Hoạt động của HĐND tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp, bước đầu đã tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và giám sát chuyên đề các nội dung sau chất vấn.

Những kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, cổ vũ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà; xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan Trung ương; ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; của các cấp, các ngành, của HĐND, UBND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong năm vừa qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, báo cáo của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích rõ các nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo. Trong đó công tác phối hợp tham mưu, đề xuất giữa cấp và ngành ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa kịp thời, thiếu chủ động, có lúc, có việc còn lúng túng; chưa thật sự quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả thấp; tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn tình trạng né tránh ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm; tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc còn chưa sâu sát, cụ thể, chưa quyết liệt, chưa đi đến cùng công việc; ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tốt. Việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn.

Tiến độ các công trình trọng điểm chậm; đầu tư xây dựng cơ bản, hiệu quả một số công trình chưa cao, tăng nợ xây dựng cơ bản ở cấp huyện và trong xây dựng nông thôn mới; còn nhiều dự án chậm tiến độ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phức tạp. Việc thực hiện các quy định về giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, triệt để, có việc để kéo dài.

Tại kỳ họp hôm nay, tôi đề nghị HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận xác định những giải pháp hữu hiệu để tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đặt ra quyết tâm rất cao, vui mừng trước những kết quả năm 2017 đã tạo tiền đề đối với sự phát triển của tỉnh những năm tới nhưng chúng ta không bằng lòng; với tinh thần ý chí tiến công, đặt các mục tiêu cao hơn, nhiều lĩnh vực trong khả năng của chúng ta còn dư địa rất nhiều để phát triển. Quan tâm tốc độ tăng trưởng với chất lượng một cách bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp và thống nhất thực hiện chủ đề năm 2018, đó là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Xác định lấy đó là nhiệm vụ cốt lõi tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, tạo hiệu ứng về sự đồng thuận cao, đảm bảo trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong xã hội. Tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung để kỳ họp xem xét, quyết định:

Một là, Xác định quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; coi phát triển doanh nghiệp, phát triển các hợp tác xã kiểu mới là then chốt trong phát triển kinh tế.

Tập trung thu hút dự án đầu tư lấp đầy và hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm chiến lược, đảm bảo môi trường. Rà soát cam kết thực hiện của các dự án đã được tỉnh chấp thuận đầu tư, những dự án chậm tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư. Chú trọng và quan tâm đến việc thu hút, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Cần rà soát cập nhật thường xuyên biến động vốn, tăng giảm nợ xây dựng cơ bản để chủ động trong việc quản lý, điều hành. Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư và việc lập, thẩm định, quyết toán các công trình dự án. Triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý thu ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách, tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Cân nhắc rất kỹ việc đấu giá quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu quả giá trị quyền sử dụng đất cả trước mắt và lâu dài, đảm bảo theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật về đất đai.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích tích tụ ruộng đất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp; tăng cường gắn kết trong sản xuất nông nghiệp tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến sản xuất vùng, địa phương có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý để tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mẫu và phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Tập trung cao cho phát triển du lịch, dịch vụ, mở rộng liên kết vùng, liên vùng, đa dạng phát triển sản phẩm du lịch nhằm giữ chân khách và tăng chi tiêu của khách tại Ninh Bình; chọn điểm đột phá để phát triển du lịch; thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm phát huy vai trò Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An và một số khu du lịch trọng điểm; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch, các khu dân cư; tổ chức các sự kiện tạo sức hấp dẫn cho du lịch Ninh Bình.

Các cấp, các ngành, UBND tỉnh có kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa chính sách vào cuộc sống, nhất là các cơ chế, chính sách mới theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Với mục tiêu làm thế nào để cho người dân nắm rõ được các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển kinh tế thị trường; từ đó áp dụng, vận dụng đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.

Hai là, Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tạo điều kiện chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Nâng cao nhận thức của nhân dân về chăm sóc sức khỏe theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; chủ động phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đi đôi với đề cao trách nhiệm giám sát của cộng đồng. Tập trung phong trào thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực cho nhân dân, lựa chọn một số môn thể thao có thế mạnh để phát triển thành tích cao. Thực hiện sắp xếp hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường giảm nghèo theo hướng bền vững, triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Tỉnh đặt quyết tâm cao sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, người có công với cách mạng trong 6 tháng đầu năm 2018. (với tổng số hộ khoảng 2.500 hộ xây mới và sửa chữa)

Ba là, Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với quan tâm tới công tác đào tạo, đào tạo lại các kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần thiếu gì thì bổ sung đó.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; thực tâm thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo chuyển biến tích cực, tăng cường đối thoại, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính, với sự tham gia trực tiếp của đông đảo người dân. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù.

Bốn là, Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình không để đột xuất, bất ngờ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách tư pháp, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường phòng, chống cháy nổ.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần tạo đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Theo chương trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này có nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc là rất lớn, thời gian họp được bố trí trong 03 ngày, đòi hỏi công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp phải hết sức chủ động, linh hoạt và khoa học; các cơ quan được phân công thực hiện phải trình bày tóm tắt văn bản, có trọng tâm, trọng điểm, nêu những vấn đề cần có sự thảo luận thấu đáo của HĐND tỉnh.

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến để các nghị quyết của HĐND tỉnh có tính khả thi cao, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Từ nay cho đến hết năm 2017 chỉ còn hơn nửa tháng, tôi đề nghị các cấp, các ngành tổ chức tổng kết năm, xây dựng nhiệm vụ năm mới thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, thắng lợi khi bước sang năm mới 2018.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thảo luận thấu đáo, sâu sắc, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ thông qua những quyết định quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân toàn tỉnh lờichúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá
Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả