HĐND tỉnh khóa XIV Thứ hai, 09/07/2018 14:19

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 9/7, HĐND tỉnh khoá XIV khai mạc kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.
Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Cùng dự có các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu cử tri cơ sở.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội; tình hình cân đối ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018; xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động các cơ quan theo quy định của pháp luật; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét thông qua 13 dự thảo nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh ta trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh chuẩn bị ý kiến, giải trình làm rõ những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ để đưa ra những cam kết và kế hoạch cụ thể thực hiện những cam kết, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.

Đồng chí mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội.
Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH.

Theo đó, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng 9,45% so với 6 tháng đầu năm 2017; công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển khá; nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt được tổ chức trang trọng, để lại dấu ấn đậm nét về con người và mảnh đất Ninh Bình. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường và giữ vững; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo; tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2018; chủ động thực hiện cơ chế tạo nguồn, huy động nguồn và sử dụng dự phòng ngân sách theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng, công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh.
Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV; Thường trực Thường trực HĐND tỉnh đã điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát và tham gia ý kiến vào 3 cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phát sinh từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; quan tâm giải quyết công tác thông tin dân nguyện và một số hoạt động khác.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng, của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời khẳng định: HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thẩm tra, giám sát được tăng cường, qua đó đã phát hiện nhiều vấn đề cần quan tâm và có những kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, đề ra những giải pháp phù hợp để huy động mọi nguồn lực để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung các Nghị quyết HĐND tỉnh dự kiến ban hành; Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh cần tăng cường năng lực thẩm tra, giám sát, đôn đốc, yêu cầu giải trình, quyết định, giải quyết linh hoạt, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2017; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.

Buổi chiều, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Ngày mai (10/7), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng: các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Đinh Ngọc- Thùy Phương- Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả