An ninh Thứ tư, 07/08/2019 08:16

Kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT huyện Hoa Lư

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hoa Lư đã cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trên cơ sở 19 tiêu chí và 11 nội dung của Chính phủ phát động về xây dựng nông thôn mới; căn cứ vào Kế hoạch và Hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 3, của Bộ CHQS tỉnh và hướng dẫn của UBND huyện. Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chủ động phân công chỉ huy phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua.

Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách địa bàn xã, thị trấn thường xuyên bám nắm, báo cáo với Đảng ủy, Chỉ huy về tiến độ, tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, giúp Ban CHQS huyện có ý kiến trao đổi, đề xuất với các xã, thị trấn trong việc xây dựng, thực hiện các tiêu chí sát với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức khảo sát, xác định về các nội dung công việc cụ thể để đăng ký tham gia. Với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Hoa Lư  cùng với các lực lượng đã góp phần thành công trong xây dựng nông thôn mới của huyện và là huyện về đích nông thôn mới sớm nhất trên cả nước theo 19 tiêu chí.

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Hoa Lư đã tham gia hàng nghìn ngày công lao động cùng với các lực lượng tham gia làm mới được 182 tuyến đường với tổng chiều dài 31,6 km, cải tạo và mở rộng trên 640 tuyến đường trục xã, thôn và ngõ xóm với chiều dài 179 km; tham gia xây nâng cấp và xây mới 3 trạm bơm, kiên cố hóa gần 140 tuyến kênh mương các loại với tổng chiều dài 139 km;  xây mới, sửa chữa, nâng cấp 15 trường học; nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng 10 nhà văn hóa xã; xây mới, nâng cấp 89 nhà văn hóa thôn; sửa chữa 10 sân vận động xã....

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện còn tích cực phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với thực tế của địa phương. Ban CHQS huyện, thường xuyên động viên, khuyến khích lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tích cực xung kích đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả.

Đến nay, đã có 22 đồng chí dân quân tự vệ đạt hiệu quả cao trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, điển hình là các mô hình lúa – cá, chăn nuôi dê núi, nuôi cá rô Tổng Trường, cá quả, cá trắm...

Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia ủng hộ đóng góp các cuộc vận động xây dựng quỹ của các cấp phát động. Trong 10 năm, LLVT huyện đã quyên góp, ủng hộ được trên 200 triệu đồng trong tham gia xây dựng các quỹ.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng phát động quyên góp xây dựng được 4 nhà đồng đội và 2 nhà tình nghĩa tặng cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Ban CHQS huyện, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện chấp hành tốt các hương ước, quy ước tại khu dân cư; tham gia thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại địa phương.

Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ các tổ, đội công tác xây dựng cơ sở chính trị; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn có liên quan đến giải phóng mặt bằng xây dựng công trình quốc gia, công trình phúc lợi xã hội tại các địa phương, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về mọi mặt. LLVT huyện đã phối hợp cùng với các lực lượng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Hoa Lư đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới và xác định được trách nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua.

Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới, Hoa Lư được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước.

Trung tá: Lê Tuấn Dương
(Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hoa Lư)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả