Xây dựng Đảng Thứ năm, 20/02/2020 08:35

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được tập trung đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, nhanh nhạy, kịp thời, nhất là đẩy mạnh việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị trên Internet và mạng xã hội. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

Cán bộ, phóng viên Đài truyền thanh huyện Kim Sơn chuẩn bị nội dung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trường Giang
Cán bộ, phóng viên Đài truyền thanh huyện Kim Sơn chuẩn bị nội dung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trường Giang

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 19 hướng dẫn, đề cương tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và các nhiệm vụ chính - trọng tâm trong năm. Những đơn vị triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền như: thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn.... Công tác tuyên truyền miệng luôn được quan tâm, đẩy mạnh. 

Hiện, toàn tỉnh có 1.659 báo cáo viên các cấp, trong đó có 5 báo cáo viên Trung ương; 50 báo cáo viên cấp tỉnh; 356 báo cáo viên cấp huyện và 1.250 tuyên truyền viên cấp xã. Ban tuyên giáo các cấp duy trì đều, có chất lượng hội nghị báo cáo viên hàng tháng. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức được 11 hội nghị báo cáo viên (5 lần trực tuyến, 6 lần trực tiếp) với 27 chuyên đề cho hơn 600 lượt người tham dự. Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền miệng được tăng cường; nhiều cơ quan, đơn vị đã cử lãnh đạo đến thông tin chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh như Sở Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Ninh Bình, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Lữ đoàn 131 Hải quân... Những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên như: Thành phố Ninh Bình, các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Yên Khánh, Gia Viễn...

Công tác tuyên truyền miệng đã kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; về các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của các tầng lớp nhân dân. Qua mạng lưới báo cáo viên đã kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, định hướng tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo các cấp đã tham mưu, tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. ở cấp tỉnh, Hội thi báo cáo viên giỏi được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. nghiêm túc và đạt kết quả tốt, lựa chọn được 2 báo cáo viên của tỉnh có thành tích cao tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; kết quả đều xếp loại giỏi và đạt giải khuyến khích hội thi khu vực.

Bên cạnh đó là duy trì đều đặn việc giao ban công tác báo chí, tuyên truyền hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý thông tin và cung cấp thông tin. Tập trung phối hợp và theo dõi thông tin, tuyên truyền trên báo chí Trung ương, báo chí tỉnh viết về Ninh Bình...

Năm 2020 được dự báo là năm tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. ở trong nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục chống phá, kích động; lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo gây mất an ninh trật tự xã hội. Đặc biệt, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Năm Du lịch quốc gia 2020, Hoa Lư – Ninh Bình và là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Trước tình hình trên, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải nhạy bén, chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc dự báo, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Tuyên giáo đã xác định đó là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; tuyên truyền toàn diện các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Trọng tâm của công tác tuyên truyền là: Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 –3/2/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9)... Bên cạnh đó là tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015- 2020... nhằm góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả