Thời sự Chủ nhật, 03/02/2019 02:10

Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó của Người vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cấp thiết trong tình hình hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy Kim Sơn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn nghỉ công tác. Ảnh: Anh Tuấn
Đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy Kim Sơn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn nghỉ công tác. Ảnh: Anh Tuấn

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được ban hành như: Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 765 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Theo đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền nội dung học tập chủ đề năm 2018, cụ thể hóa vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

Nếu như trước kia vỉa hè của tuyến phố Thanh Sơn, phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) thường bị một số gia đình lấn chiếm làm nơi bán hàng, tập kết vật liệu xây dựng, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị thì nay tình trạng đó không còn nữa. Vỉa hè, lòng đường đã thông thoáng, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Những biển quảng cáo, rao vặt từng “bám trụ” trên các cột điện, bức tường... cũng đã được dọn dẹp. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố phố Thanh Sơn, để có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Từ sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong khu phố đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến thành hành động của người dân cùng chung sức, đồng lòng vì một đô thị đẹp, văn minh. Cách làm của phố Thanh Sơn đã và đang lan tỏa sang nhiều tuyến phố khác của phường Bích Đào, góp phần đem lại an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, Thành ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố. Đối với cán bộ, công chức, Thành ủy yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân, thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; làm tốt việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với đảng ủy các phường, xã và chi bộ khối cơ quan, trên cơ sở đó tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Từ sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực: hiện đã có 15 tuyến đường đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. Thành phố tiếp tục thực hiện “Ngày thứ bảy sạch” tại các khu dân cư; duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trục chính, các khu vực công cộng, đông dân cư, nhất là khu vực các chợ; giải quyết dứt điểm các điểm nóng về vệ sinh môi trường ở các phường, xã, các khu vực tập kết rác thải. Công tác chỉnh trang đô thị như: cải tạo vỉa hè, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đường dây cấp điện và thông tin liên lạc trên các tuyến phố chính… được triển khai, góp phần làm cho bộ mặt cảnh quan của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Bám sát chủ đề công tác năm 2018, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để triển khai và tổ chức thực hiện. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch, cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp xúc làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; tích cực đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu; tích cực tham gia hoạt động ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Qua đó, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, song thực tiễn sau 1 năm triển khai chủ đề công tác năm 2018 và các quy định của trung ương, của tỉnh về nêu gương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các bước trong chuyên đề 2018 ở một số nơi còn chưa quyết liệt. Công tác phối hợp tham mưu, đề xuất giữa cấp và ngành ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa kịp thời, thiếu chủ động, có lúc, có việc còn lúng túng; chưa thật sự quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả thấp; tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn tình trạng né tránh ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm; Tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc còn chưa sâu sát, thiếu cụ thể, chưa quyết liệt, chưa đi đến cùng công việc; ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tốt.

Để triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất năm 2019 tiếp tục thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Điều này cũng cho thấy quyết tâm của Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo chuyển biến rõ nét hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đổi mới, hội nhập, phát triển.

Minh Ngọc

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả