Quốc phòng Thứ tư, 12/06/2019 08:35

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của phong trào thi đua Quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, trong thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo động lực tinh thần to lớn, bảo đảm cho LLVT hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tham gia môn chạy vũ trang trong hội thao TDTT quốc phòng LLVT tỉnh năm 2019.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tham gia môn chạy vũ trang trong hội thao TDTT quốc phòng LLVT tỉnh năm 2019.

Để phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT thực sự có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian qua Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo LLVT trong tỉnh quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, kiểm tra, đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng. Kế hoạch thi đua hàng năm xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng trong quân đội và của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, LLVT tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Nổi bật là LLVT tỉnh đã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội; làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo 2 huyện Yên Khánh, Kim Sơn diễn tập KVPT, huyện Gia Viễn diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Sở Y tế xây dựng văn kiện diễn tập quốc phòng-an ninh; tổ chức Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi và hội thao thể dục thể thao quốc phòng cấp Bộ CHQS tỉnh đạt kết quả tốt. Lựa chọn các vận động viên, tổ chức luyện tập các nội dung tham gia hội thi, hội thao cấp Quân khu.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền, cổ động mừng Đảng, mừng Xuân và lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị hiệu quả bằng các hình thức như: sinh hoạt tập trung, đọc báo, truyền thanh nội bộ, hội thi kể chuyện về Bác và tham gia liên hoan các ca khúc cách mạng… đạt kết quả tốt.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã giao 1.600/1.600 thanh niên cho các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019 bảo đảm công khai, chất lượng, nhanh gọn, an toàn, đúng luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

8/8 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ đón nhận và tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Đã tổ chức huấn luyện cho 100% đầu mối dân quân cơ sở, mở 3 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quân sự cho chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trưởng các đơn vị tự vệ Ban CHQS các xã, phường, thị trấn cho 370 đồng chí đạt kết quả tốt. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh cho 30.280 học sinh, sinh viên.

Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã, thị trấn có tính chất đặc thù” và công tác dân vận, 6 tháng đầu năm Bộ CHQS tỉnh đã trồng cây bàng Đài Loan trên tuyến đường 1,1 km tặng xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô và lắp đặt 20 cống thoát nước thực hiện mô hình vệ sinh môi trường đồng ruộng trị giá 57 triệu đồng; bàn giao 1,5 km công trình “Thắp sáng đường quê” cho xã Gia Minh, huyện Gia Viễn trị giá hơn 13 triệu đồng.

Phát động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh quyên góp quỹ xây dựng 2 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa trị giá 260 triệu đồng tặng gia đình chính sách và cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì quân số khỏe đạt 99,8%. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh thực hiện và ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu.

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực đổi mới và đưa công tác xây dựng điển hình tiên tiến từng bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhiều mô hình điểm về công tác huấn luyện, quản lý kỷ luật, tăng gia sản xuất được nhân rộng, từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nhất là phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; thành lập đội tuyển tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT và học sinh, sinh viên cấp Quân khu; làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hồng Nam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả