Xây dựng Đảng Thứ bảy, 28/03/2020 08:03

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo đại hội như: Kế hoạch số 182-KH/TU, Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06/11/2019, Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24/02/2020 và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hình thức tuyên truyền trực quan được nhiều địa phương, đơn vị triển khai. Ảnh: PV
Hình thức tuyên truyền trực quan được nhiều địa phương, đơn vị triển khai. Ảnh: PV

Để đại hội đảng các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền; chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, có sức lan tỏa, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả Kế hoạch số 01 ngày 02/12/2019 của Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt, trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mỗi đợt có những yêu cầu, nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, nhằm góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ trong mỗi tổ chức Đảng mà mở rộng trong toàn xã hội. Báo Ninh Bình, Đài PT & TH tỉnh, Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; trang thông tin, bản tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp.

Trong thời gian này, khi đại hội điểm cấp cơ sở đang diễn ra ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, đoàn thể đang tích cực triển khai đợt thứ nhất của công tác tuyên truyền với những nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của các cấp ủy đảng về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng

Công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp, vì vậy công tác tuyên truyền phải đảm bảo sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp lần này; khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 2025, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, thời gian tới, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị mình; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội đảng, về nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng. Thường xuyên bám sát địa phương, cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phát sinh, đảm bảo mọi điều kiện để đại hội đảng các cấp diễn ra thành công, tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong mọi tầng lớp nhân dân...

Bùi Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả