Xây dựng Đảng Chủ nhật, 09/02/2020 08:24

Đảng bộ xã Trường Yên thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của xã

Đảng bộ xã Trường Yên (Hoa Lư) hiện có trên 500 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Trường Yên đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên, trong 3 năm qua, Đảng bộ xã đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đưa nội dung chủ đề hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn. Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 đó là nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhân dân sâu sắc hơn. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã có sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chú trọng đưa nội dung các chủ đề của Đảng bộ tỉnh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, trở thành nền nếp ở các chi bộ. Theo đó, xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, đảm bảo tính khả thi. Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng ủy đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công tác, chống tham nhũng, lãng phí cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực, hàng năm, Đảng ủy xã đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ của địa phương, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chỉ đạo các chi bộ việc thực hiện cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm. Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất chọn nội dung thực hiện chủ đề là “phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” là nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã. Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và nhân rộng các tuyến đường hoa và tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn xã.

Trong 3 năm qua, Đảng bộ xã đã duy trì việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; thực hiện phân công các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ. Qua các buổi chào cờ đầu tuần, các chi bộ đã tuyên dương 32 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu, thật sự xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, xây dựng Bản tin xã duy trì chuyên mục “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (phát sóng vào sáng thứ 3 của tuần đầu hàng tháng). Thông qua việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách làm việc, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng lên. 

Các hồ sơ, công việc của tổ chức công dân được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Công tác GPMB, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Trường Yên đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách công tác, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương với phương châm “nói đi đôi với làm”, chủ động đối thoại, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ xã Trường Yên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 2019, Trường Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng đã đề ra; Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả