Thời sự Thứ bảy, 03/11/2018 03:35

Đảng bộ quân và dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI

Trong nửa đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2018 bình quân đạt 8,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được những kết quả nổi bật; văn hóa-xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện; tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của tỉnh; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; đã có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra (có 1 chỉ tiêu chủ yếu và 2 chỉ tiêu thành phần chưa đạt). Điều đó đã tạo niềm tin và khí thế mới cho Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tiễn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, chúng ta thấy cũng còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Điều này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị. Mặc dù mức độ của những tồn tại, hạn chế khác nhau nhưng điều đó là rào cản, triệt tiêu những động lực lẽ ra chúng ta phải đạt tốt hơn như những kết quả đã nêu. Nguyên nhân có nhiều, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu và có ý nghĩa quyết định như: Trách nhiệm của một số cấp ủy chính quyền, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được đề cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực, trình độ, hiệu quả công tác, trách nhiệm và đạo đức công vụ còn hạn chế. Sự phối, kết hợp giữa cấp và ngành, giữa ngành với ngành chưa chặt chẽ, có việc chưa nghiêm. Một số cấp ủy chính quyền chưa thật sự sát sao, quyết liệt, năng động, sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và đòi hỏi thực tế trong tình hình mới…

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh cần tăng cường đoàn kết phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, rà soát những chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Với tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”, giải pháp phải có tính khả thi, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, có lộ trình thời gian thực hiện. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải kiểm điểm đánh giá, đôn đốc nhắc nhở kịp thời, đề cao vai trò của người đứng đầu trong quá trình thực hiện. Lấy hiệu quả công việc là thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, có khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm kỷ luật. Thực hiện có hiệu quả công tác phối kết hợp trong thực thi công vụ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng…

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tiềm năng, nội lực và tính năng động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Nguyễn Kim

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả