Xây dựng Đảng Thứ hai, 12/08/2019 08:39

Đảng bộ huyện Nho Quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên

Cùng với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, trong nhiều năm qua, các cấp ủy trên địa bàn Nho Quan đã và đang thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Đảng ủy thị trấn Nho Quan quán triệt, triển khai các nội dung về công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
Đảng ủy thị trấn Nho Quan quán triệt, triển khai các nội dung về công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Thận trọng trong sàng lọc, phân loại, đánh giá đảng viên

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Nho Quan: Từ năm 2015 đến nay, Nho Quan đã thực hiện xóa tên, khai trừ và cho ra khỏi Đảng 97 người không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nguyên nhân chủ yếu là do đảng viên dự bị giảm sút ý chí phấn đấu, không tham gia học lớp đảng viên mới nên không đủ điều kiện công nhận chính thức; đảng viên không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; tự ý bỏ sinh hoạt, không đóng đảng phí từ 3 tháng trở lên; đảng viên tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng do đi làm ăn xa không bố trí được thời gian sinh hoạt; cũng có không ít đảng viên do vi phạm pháp luật đã bị nhận hình thức kỷ luật và bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Thị trấn Nho Quan là một trong những Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại, xử lý đảng viên vi phạm. Từ năm 2015, đến nay Đảng bộ thị trấn có 13 người đã bị khai trừ, xóa tên và cho ra khỏi Đảng.

Đồng chí Phan Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nho Quan cho biết: Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 29 ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về việc xóa tên đảng viên ra khỏi Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Nho Quan đã triển khai nghiêm túc các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến các chi bộ, đảng viên.

Việc quán triệt, triển khai các quy định đã giúp các chi bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Các chi bộ thực hiện nghiêm công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, qua đó kịp thời rà soát, sàng lọc, thực hiện xóa tên đối với những người bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

Do làm nghiệm túc công tác sàng lọc, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Những đảng viên giảm sút ý chí được đưa ra khỏi Đảng, làm thanh lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, góp phần tạo niềm tin trong Đảng, trong quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Trường, Bí thư chi bộ phố Bái (thị trấn Nho Quan) cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế, những đảng viên năng lực công tác hạn chế, giảm sút ý chí chiến đấu, Chi bộ tiến hành thảo luận, gặp gỡ, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ.

Có những đảng viên qua giáo dục, giúp đỡ của Chi bộ mà họ vẫn không chuyển biến thì chi bộ thảo luận để quyết định và đề nghị lên cấp ủy cấp trên thực hiện xóa tên, khai trừ ra khỏi Đảng. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ có 2 đảng viên bị xóa tên, cho ra do khỏi Đảng. Những đảng viên này do hoàn cảnh gia đình phải đi làm ăn xa, không thể tham gia sinh hoạt Chi bộ theo quy định.

Đặc biệt, có trường hợp đảng viên đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài mà ở nước đó lại không có Ban cán sự Đảng ở ngoài nước nên chúng tôi không thể chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời cho đảng viên đó. Cuối cùng, đồng chí đảng viên ấy đã viết đơn xin ra khỏi Đảng và Chi bộ đã báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng, làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên..., đây thực sự là điều đáng tiếc.

Kiên quyết xử lý vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên

Hiện Đảng bộ huyện Nho Quan có trên 9.000 đảng viên với 79 tổ chức cơ sở Đảng. Bám sát Điều lệ đảng, các quy định của Trung ương và gần đây là Chỉ thị 28, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng", Huyện ủy Nho Quan xác định trước hết phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trò nêu gương của mỗi đảng viên. Chấn chỉnh công tác kết nạp Đảng, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc; kiên quyết, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Có như thế Đảng mới thực sự mạnh, mới củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lai cho rằng, việc rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một việc làm cần thiết nhằm làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Sơn Lai đã rà soát, sàng lọc, đưa 9 đảng viên ra khỏi Đảng, trong đó khai trừ 4, xóa tên 4 và 1 trường hợp xin ra khỏi Đảng. Lý do khai trừ là đảng viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm về trách nhiệm, đạo đức lối sống.

Các trường hợp bị xóa tên, khai trừ đều được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng người, đúng hành vi, vì vậy không chỉ có sức răn đe rất lớn đối với chính bản thân những người trong cuộc mà còn có tác dụng giáo dục rất lớn đối với các đảng viên khác. "Quá trình xử lý đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, chúng tôi cũng nhận thấy, ngoài nguyên nhân do các đồng chí đảng viên đó đã tự đánh mất mình, chưa tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực, trình độ còn hạn chế, chưa tận tụy, trách nhiệm với công việc thì trách nhiệm một phần thuộc về phía cấp ủy nơi đảng viên đó sinh hoạt.

Đó là, công tác kết nạp đảng viên ở một số chi bộ có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng dẫn đến việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức, chưa phát hiện được đảng viên có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nên không kịp thời có biện pháp giáo dục, răn đe. Đây là những vấn đề mà Đảng ủy xã Sơn Lai đã nhận thức được và trong thời gian tới sẽ kiên quyết khắc phục nhằm thanh lọc đội ngũ đảng viên, củng cố niềm tin trong nhân dân"- đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lai khẳng định.

Đồng quan điểm trên, đồng chí Phan Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nho Quan cho biết: Dẫu biết rằng việc phải xóa tên, hay khai trừ ra khỏi Đảng đối với những người không còn đủ tư cách là một việc làm "cực chẳng đã" bởi "máu chảy thì ruột mềm".

Song, với phương châm nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục tình trạng "con sâu bỏ dầu nồi canh", Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn yêu cầu các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương rà soát đội ngũ đảng viên. Qua đó phân loại, xác định rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nuớc, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp để sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng.

Tuy nhiên, thực tế triển khai công tác rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn huyện Nho Quan bộc lộ một số khó khăn, bất cập như: Hiện nay, các chi bộ thôn, xóm, phố có nhiều đảng viên đi làm ăn xa nên công tác quản lý, giáo dục về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, có những trường hợp đảng viên dự bị vì phải đi làm ăn xa, hoặc làm công nhân ở các công ty lại không được chủ sử dụng lao động tạo điều kiện tham gia học các lớp đảng viên mới nên không đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức, buộc phải xóa tên. Đây là những bất cập và cần được các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Nhiều địa phương cũng đề nghị nên có hình thức tổ chức các lớp nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới phù hợp hơn. Ví dụ có thể tổ chức các lớp trên bằng hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng và những đảng viên dự bị có điều kiện được vinh dự chính thức trong hàng ngũ của Đảng.

Bài, ảnh: Minh NgọcGửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả