Xây dựng Đảng Thứ tư, 14/08/2019 08:33

Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình: Đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình có nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, hàng hóa khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống nhân dân địa phương. Những năm qua, cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình luôn quan tâm đến văn hóa ứng xử với khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình luôn quan tâm đến văn hóa ứng xử với khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình có 55 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị, thời gian qua Đảng ủy Chi nhánh đã tích cực triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đó, đã tổ chức quán triệt các nội dung, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% cán bộ, đảng viên. Ngoài ra còn mở rộng việc học tập các chuyên đề tới tất cả cán bộ, nhân viên tại các phòng nghiệp vụ, các đơn vị.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Chi nhánh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên đổi mới cách thức sinh hoạt, lựa chọn những nội dung trọng tâm sinh hoạt từng tháng và ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo trong Đảng bộ, như: Nghị quyết về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị; Nghị quyết về thực hiện các chuẩn 5S, các quy trình bán hàng, việc thực hiện quản lý chất lượng, số lượng, hao hụt...

Trong đó đề cao tinh thần dân chủ, đảm bảo chế độ hội ý, trao đổi công việc và họp giao ban giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc Chi nhánh để thông tin hai chiều tình hình chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh; truyền đạt, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên thấy rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của Chỉ thị 05-CT/TW, thực hiện nói đi đôi với làm, nâng cao trách nhiệm trong công việc, phát huy vai trò đảng viên trong mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, để Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn, Đảng bộ Chi nhánh đã quán triệt và chỉ đạo tới các Chi bộ, đảng viên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng nội dung công việc, vị trí công tác cụ thể và các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.

Xây dựng thang điểm đánh giá chất lượng lao động trên từng tiêu chí có giá trị định lượng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác như công nhân, trưởng ca, cửa hàng trưởng, chuyên viên, trưởng, phó phòng đến Ban giám đốc.

Hàng tháng, các đơn vị bình xét xếp loại chất lượng lao động, Chi nhánh xét duyệt và công khai trong toàn đơn vị để làm cơ sở xếp mức lương, khen thưởng, kỷ luật và điều động lao động. Việc làm này đã đi vào nền nếp, tạo không khí thi đua giữa các đơn vị, các cá nhân, nhờ vậy chất lượng lao động được nâng lên, công tác quản trị doanh nghiệp được hiệu quả, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất những tiêu cực, sai sót trong mọi hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Chi nhánh còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện có dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị. Phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực đến nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiều tập thể, cá nhân trong Chi nhánh có sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Đồng thời, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tác phong làm việc từ Ban giám đốc đến các phòng nghiệp vụ, cửa hàng và người lao động đã chuyển biến rõ nét; nội bộ đoàn kết, gắn bó; các bộ phận trong đơn vị phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và trách nhiệm.

Chi nhánh luôn giữ được uy tín với khách hàng, thu hút được nhiều khách hàng mới tiềm năng; góp phần giúp Chi nhánh giữ được sản lượng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được đảm bảo, nộp thuế, phí đầy đủ cho ngân sách Nhà nước.

Bài, ảnh: Kiều Ân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả