Thời sự Thứ bảy, 23/05/2020 08:10

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/5, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ sở, tập thể lãnh đạo Sở đã tạo được sức mạnh tổng hợp để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Nổi bật là: nhiệm kỳ qua, công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện với trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch làm cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xác định các ngành, lĩnh vực đầu tư và thu hút đầu tư…

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và trình phê duyệt 11 quy hoạch. Cùng với đó, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chính sách quan trọng để điều hành thực hiện kế hoạch như: Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 1102/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020…

Kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và điều hành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020, làm cơ sở hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, trọng tâm là xây dựng hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp…

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư được thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; trong nhiệm kỳ sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cân đối bố trí vốn thanh toán nợ vốn vay, các khoản phải trả ngân sách cấp tỉnh và nợ xây dựng cơ bản của các công trình, dự án với tổng số vốn trên 3 nghìn tỷ đồng; công tác thẩm định các dự án sử sụng vốn đầu tư công được tăng cường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định…

Trong những năm qua, công tác tham mưu về thu hút và xúc tiến đầu tư của tỉnh được sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó chủ yếu tập trung thu hút vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, những dự án có quy mô đầu tư lớn, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra kế hoạch và đầu tư được tập trung chỉ đạo, thực hiện; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã triển khai thanh tra 38/38 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng được đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”...

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và bồi dưỡng, phát triển đảng viên... 5 năm qua, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 năm đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; hàng năm, có trên 50% các chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hàng năm, Đảng bộ Sở được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% số chi bọ trực thuộc Đảng bộ được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh; ít nhất 95% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hằng năm đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trực tiếp bầu Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả