Thời sự Thứ sáu, 15/05/2009 15:33

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Bình lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày 15/5, tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (nhiệm kỳ 2009-2014).


Đồng chí Đinh Văn Hùng, UVTƯ. Đảng, Bí thư Tnh u, Trưởng đoàn Đại biu Quc hi tnh đã d hi ngh.


Cùng dđồng chí Bùi Văn Thng, Phó Bí thư Tnh u, Ch tch UBND tnh; lãnh đạo U ban Trung ương MTTQVN; các đồng chí trong Ban Thường v Tnh y, Thường trc HĐND, UBND tnh; đại biu m Vit Nam Anh hùng, Anh hùng lc lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lãnh đạo MTTQVN tnh qua các thi k; lãnh đạo các s, ban, ngành, đoàn th trong tnh; lãnh đạo các huyn, th xã, thành ph; đại din UBMTTQVN các tnh Thanh Hoá, Nam Định, Hà Nam cùng 244 đại biu đại din cho các tng lp nhân dân trong tnh.


Các đại biu d đại hi đã nghe báo cáo kết qu thc hin chương trình hành động ca Mt trn t quc tnh nhim k qua và chương trình hành động ca MTTQ tnh nhim k 2009 - 2014 vi ch đề "Phát huy sc mnh khi đại đoàn kết toàn dân tc, nâng cao vai trò mt trn t quc Vit Nam tnh Ninh Bình trong thi k đẩy mnh CNH, HĐH, xây dng quê hương Ninh Bình giàu đep văn minh".


Báo cáo chính tr ti Đại hi nhn mnh: Nhim k qua, mc dù còn gp nhiu khó khăn th thách nhưng MTTQ các cp đã có nhiu c gng trong thc hin ngh quyết đại hi Mt trn tnh ln th VIII. Ni dung, phương thc hot động phong phú đa dng, t chc b máy tng bước được kin toàn; công tác mt trn được trin khai đến tn cơ s , có tác dng tt trong vic thc hin các ch th, ngh quyết ca Đảng, chính sách pháp lut ca nhà nước các địa bàn khu dân cư; quyn dân ch được phát huy và m rng đã tng bước đưa ngh quyết ca Đảng vào cuc sng.

 Các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Bình lần thứ IX


Đ
im ni bt trong nhim k qua là UBMTTQ các cp trong tnh đã thc hin tt chính sách đại đoàn kết dân tc, chính sách tôn giáo ca Đảng và Nhà nước. Mt trn đã phi hp vi các cp u chính quyn và các t chc thành viên đồng bào có đạo thc hin nghiêm các ch trương đường li, chính sách ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước, sng tt đời đẹp đạo, tăng cường đoàn kết lương giáo, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói, gim nghèo, thc hin các cuc vn động t thin nhân đạo.

 

Cũng trong nhim k qua, MTTQ các cp đã tích cc vn động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thc hin thng li các nhim v kinh tế xã hi, gi vng an ninh quc phòng và trt t an toàn xã hi ca tnh. Đin hình là cuc vn động "toàn dân đoàn kết xây dng đời sng văn hoá khu dân cư" vi 6 ni dung toàn din, sâu sc, hp vi ý đảng lòng dân đã được các địa phương, các tng lp nhân dân trong tnh hưởng ng tích cc vi nhiu hot động phong phú, sáng to.


Đế
n nay, toàn tnh đã xây dng được 1.283/1.664 khu dân cư tiên tiến, chiếm 77%, trong đó có 725 khu dân cư đạt danh hiu khu dân cư văn hoá; 193.874/231.072 gia đình văn hoá, chiếm 84,2%. MTTQ các cp còn tích cc thc hin cuc vn động  "Ngày vì người nghèo", xây dng "Qu vì người nghèo"… mang li kết qu cao. Toàn tnh đã xây dng được qu người nghèo được hơn 30 t đồng, giúp người nghèo xây dng mi hơn 3.200 ngôi nhà, h tr sa cha hơn 2.400 nhà, cho người nghèo vay vn sn xut 747 triu đồng, h tr khám, cha bnh vi s tin 205 triu đồng.Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Đại hội.


Thc hin pháp lnh s 34 ca Ban Thường v quc hi, Ngh quyết liên tch s 09 và thông tri 09 ca Ban Thường v Tnh y 147/147 xã, phường, th trn trong tnh đã t chc ly phiếu tín nhim cho 1.158 cán b, công chc cp xã , trong đó có 1.063/1158 người đạt 70-100%, 19/1158 người dưới 50%. Đồng thi MTTQ đã trin khai thc hin có hiu qu Ngh quyết 10 ca Tnh y v công tác gim nghèo.


Phát biu ti Đại hi, đồng chí Lê Bá Trình, y viên Thường trc y ban MTTQVN và đồng chí Bùi Văn Thng, Phó Bí thư Tnh y, Ch tch UBND tnh đều ghi nhn và biu dương nhng kết qu đã đạt được ca MTTQ các cp trong nhim k va qua.


Đồ
ng chí Ch tch UBND tnh yêu cu các đại biu d Đại hi cn đề cao trách nhim, phát huy dân ch, tho lun, đề ra phương hướng, nhim v, mc tiêu, gii pháp c th trong nhim k ti đồng thi tp trung vào mt s nhim v c th: Tiếp tc quán trit và t chc thc hin Ngh quyết TƯ 7 (khóa IX) v "Phát huy sc mnh đại đoàn kết toàn dân tc, vì dân giàu nước mnh, xã hi công bng, dân ch, văn minh" và công tác dân tc, công tác tôn giáo, tiếp tc cng c và m rng khi đại đoàn kết toàn dân tc, tăng cường s đồng thun trong xã hi; MTTQ và các t chc thành viên phi tiếp tc đổi mi phương thc hot động, hướng v cơ s, thu hút thêm đoàn viên, hi viên; m rng, nâng cao hiu qu các cuc vn động, các phong trào thi đua, thc hin có hiu qu Ngh quyết ca tnh y v công tác gim nghèo, xóa nhà dt nát; t chc, động viên các tng lp nhân dân phát huy quyn làm ch, thc hin tt quy chế dân ch cơ s


Đạ
i hi đã hip thương c y ban MTTQ tnh khóa IX (nhim k 2009-2014) gm 79 đồng chí, Ban Thường trc gm 7 đồng chí. Đồng chí Phm Hng Quang tiếp tc gi chc Ch tch y Ban MTTQ tnh. Đại hi cũng đã hip thương c 8 đại biu chính thc đi d Đại hi cp trên (1 đại biu đương nhiên); biu quyết thông qua 5 ch tiêu ch yếu ca Đại hi và thông qua Ngh quyết Đại hi.


Qunh Thu-Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả