Thời sự Thứ năm, 18/09/2014 15:39

Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Ninh Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019

Trong 2 ngày (17-18/9), tại Trung tâm văn hoá tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…. và trên 300 thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 278 nghìn thanh niên trong tỉnh về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các cấp tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Các hoạt động, phong trào đều mang tính thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, nổi bật là 3 cuộc vận động và 2 chương trình do Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III phát động. Tiêu biểu như phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, ổn định cuộc sống”…Phong trào “sáng kiến hay, tay nghề giỏi” được phát động rộng rãi trong trong hội viên, kết quả có 178 sáng kiến cải tiến kỹ thuật do thanh niên đảm nhiệm, làm lợi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã thành lập câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp. Ủy ban Hội LHTN tỉnh phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn Hội LHTN cơ sở tiến hành khảo sát, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, từng bước nhân rộng, nhằm giúp hội viên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên. Bên cạnh đó, các chương trình như: Khi Tổ quốc cần và chương trình “xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” cũng được triển khai, thực hiện, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia.

Các cấp bộ hội trong tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đã vận động 50 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ, 56 thanh niên tham gia công tác và chiến đấu tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa…

Với khẩu hiệu: “Thanh niên Ninh Bình đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Ninh Bình tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Phấn đấu có 90% trở lên thanh niên trong tỉnh được trang bị kiến thức về lịch sử, văn hoá và truyền thống quê hương Ninh Bình, về danh thắng Tràng An và các di tích lịch sử, danh thắng của tỉnh. Có ít nhất 6 mô hình câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ du lịch”. Phấn đấu phát triển 35 nghìn hội viên mới. Hỗ trợ ít nhất 50 mô hình thanh niên phát triển kinh tế...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội LHTN tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh, thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập và xây dựng CNXH.

Các đồng chí tin tưởng rằng, với bản lĩnh “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và sự rèn luyện, phấn đấu của thế hệ trẻ trong tỉnh, thời gian tới, tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống có văn hóa của người Cố đô, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo trong học tập, lao động, bản lĩnh, tự tin trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, hăng hái xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình và thiết thực góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Hội LHTN tỉnh và tuổi trẻ Ninh Bình thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như:

Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên trong đoàn viên, thanh niên, làm cho mỗi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của lực lượng thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở đó, giúp thanh niên xác định động cơ lao động, học tập, rèn luyện đúng đắn.

Thông qua hoạt động, các cấp Hội cần phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra các phong trào hành động mạnh mẽ, liên tục, cổ vũ, động viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của Hội LHTN tỉnh thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và là mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đổi mới cách thức tổ chức, phát huy vai trò đội, nhóm, CLB cùng sở thích, cùng mục đích tạo nên nguồn lực mạnh mẽ, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Hoạt động của Hội cần hướng mạnh về cơ sở, đề ra những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu để nhân rộng, cổ vũ những tấm gương, điển hình tốt trong thực hiện các phong trào thi đua, qua đó lựa chọn những nhân tố ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia tích cực vào các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương. Mạnh dạn giao những việc mới, việc khó và để thanh niên xung kích đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã hiệp thương chọn cử 45 đồng chí vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa III tiếp tục là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV. Đại hội cũng hiệp thương Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Một số hình ảnh nổi bật tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đ

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tới dự và chúc mừng Đại hội.
Đồng thời trao
Đồng thời trao Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Trần Hữu Bình, TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đại hội
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 45 đồng chí vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội và các đồng chí được bầu vào UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa IV.
Mỹ Hạnh-Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả