Thời sự Thứ hai, 15/07/2019 15:13

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.

 Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương.

Sau hơn 1 năm triển khai, các bộ, ngành địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả. Cụ thể, đã tiến hành sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh quy định về quy hoạch; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức phổ biến, tập huấn Luật.

Về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch: đã lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng; tại địa phương, UBND các tỉnh , thành phố đã tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại khoản 4, Điều 14 của Luật; đồng thời Bộ Kế hoạch &Đầu tư đã nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về việc thực hiện các quy hoạch liên quan đến ngành, địa phương mình. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện như: thiếu các căn cứ, hướng dẫn; việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần sớm có những biện pháp tháo gỡ, thành lập các tổ công tác để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch tại địa phương…

Tại Ninh Bình, thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đã rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 212 quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực, 13 quy hoạch chưa được thẩm định, 4 quy hoạch đã được thẩm định nhưng chưa được phê duyệt và 7 quy hoạch đã được đồng ý chủ trương cho lập nhưng chưa được phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí.

Về thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan không lập mới quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; dừng triển khai nhiệm vụ lập các quy hoạch đã được đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh nhưng chưa được phê duyệt.

UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo quy định.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Luật Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, mỗi vùng và cả quốc gia.

Để triển khai kịp thời đồng bộ các nội dung của Luật, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ, ngành có liên quan sớm nghiên cứu, soạn thảo trình Chính phủ hướng dẫn một số điều liên quan đến Luật. Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Bên cạnh đó, chủ trì thành lập các tổ công tác liên ngành để hướng dẫn cho các địa phương trong việc thực thi Luật. Thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh và các quy hoạch theo yêu cầu.Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Ngoài ra, các bộ, ngành còn lại cũng phải khẩn trương triển khai xây dựng các quy hoạch của ngành mình; cung cấp các số liệu hồ sơ liên quan để hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Đối với các địa phương khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy hoạch hết liệu lực; thành lập ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh, phấn đấu hoàn thiện quy hoạch tỉnh để phê duyệt trong năm 2020.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lựa chọn nhà tư vấn để lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình; cùng với các sở, ngành có liên quan bám sát chỉ đạo của bộ, ngành trung ương giải quyết các khó khăn trong triển khai Luật. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các nội dung của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Hà Phương - Anh Tuấn

 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả