Thời sự Thứ sáu, 12/07/2019 19:25

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

6 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đã hoàn thành 66/114 nhiệm vụ được giao. Toàn ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện.

Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL được cải thiện tốt hơn, nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm so với cùng kỳ; xuất hiện các mô hình hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là trong cấp phiếu LLTP, chứng thực, công chứng, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Từ đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của từng địa phương.

Tại Ninh Bình 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, tổchức thi hành pháp luật. Công tác thi hành án dân sự; quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp. Hoàn thành 191/228 vụ việc trợ giúp pháp lý. Công tác quản lý Nhà nước về hành chính, bổ trợ tư pháp được quan tâm chú trọng, một số hoạt động như đấu giá tài sản, công chứng, chứng thực được đôn đốc, theo dõi, giám sát chặt chẽ, góp phần hạn chế được nhiều tiêu cực, bất cập, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã thể hiện rõ được vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước về tuyên truyền pháp luật, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát động và tổ chức cuộc thi viết: Tìm hiểu Luật An ninh mạng, thu hút được đông đảo các bài tham gia dự thi…

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các địa phương, bộ, ngành chia sẻ một số mô hình hay, cách làm mới, đồng thời trao đổi một số đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng cuối năm.

Theo đó Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu toàn ngành Tư pháp tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ như: Xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tốt sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Tập trung thi hành các vụ án dân sự trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Tập trung giải quyết tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp tại Bộ và các Sở Tư pháp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; phát động và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Trần Dũng, Anh Tuấn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả