Tin tức Thứ tư, 26/02/2020 14:41

Hội nghị trực tuyến Công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực

Ngày, 26/2 Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến Công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất, đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ để triển khai thực hiện.

Từ cuối năm 2018 đến nay cả nước đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất 565 lượt Chi cục Thuế để thành lập 267 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế. Số lượng Chi cục Thuế của cả nước đã giảm từ 711 Chi cục xuống còn 415 Chi cục, đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng.

Đối với Ninh Bình, đến nay Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 8 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 4 Chi cục Thuế khu vực gồm: Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư; Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô; Chi cục Thuế khu vực Gia Viễn - Nho Quan; Chi cục Thuế khu vực Yên Khánh - Kim Sơn. Sau thành lập mới, các Chi cục Thuế khu vực đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp, hợp nhất các Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực đã đạt kết quả tốt, về đích trước gần 1 năm so với kế hoạch đề ra. Nhờ đó, bộ máy tổ chức của ngành Thuế được tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả hoạt động được nâng cao đã đóng góp quan trọng để ngành thuế tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị năm 2020, ngành Thuế tập trung triển khai quyết liệt liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; đồng thời rà soát, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngành Thuế tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong điều kiện, tình hình mới. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nhất là ở các Chi cục Thuế mới thành lập....

Hồng Giang - Minh Đường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả