Thời sự Thứ sáu, 19/09/2008 17:11

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX

Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình  tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Thọ, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Phạm Minh Tuyên, UVT.Ư Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đại biểu một số ban của Trung ương...
Các đồng chí: Đinh Văn Hùng, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Đinh Văn Hùng, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc hội nghị. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, phân tích làm rõ những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 
Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị mỗi đồng chí đại biểu về dự hội nghị và toàn thể hội nghị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đóng góp những ý kiến thiết thực, đặc biệt tập trung vào những giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để đảm bảo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội XIX đề ra và các chỉ tiêu phấn đấu để Ninh Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, nhanh hơn và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.
Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng khá, kết cấu hạ tầng được tăng cường, các hoạt động văn hoá- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. 
Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố. Qua nửa nhiệm kỳ đã có 10/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội XIX đề ra như: tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ước thực hiện năm 2008 đạt 18,9% (mục tiêu 14,5% trở lên), sản lượng lương thực có hạt 49,1 vạn tấn (mục tiêu 46 vạn tấn), giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 60 triệu đồng (mục tiêu 35 triệu đồng), thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.374 tỷ đồng năm 2007, ước thực hiện năm 2008 đạt 1.700 tỷ đồng (mục tiêu 1.200 tỷ đồng trở lên), tỷ lệ hộ nghèo từ 18,02% giảm xuống còn 12% năm 2007 và ước thực hiện năm 2008 còn 9,6%, giải quyết việc làm mỗi năm 16.500 lao động (mục tiêu 16.000 lao động), tỷ lệ huyện, thành phố, thị xã có nhà văn hoá đạt 100%, số đảng viên mới kết nạp năm 2007 là 2.000 đồng chí (mục tiêu 1.600 đảng viên)…
Báo cáo cũng nêu rõ những khuyết điểm, tồn tại: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp còn yếu; hiệu quả hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài còn ít… Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nơi chưa nghiêm túc. Chất lượng khám, chữa bệnh chưa cao. Cải cách hành chính chưa được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ nên kết quả thấp. Hoạt động đoàn thể ở một số nơi còn biểu hiện hành chính, chưa bám sát cơ sở và đoàn viên, hội viên vv…
Từ nay đến năm 2010, nhiệm vụ, giải pháp là tập trung phấn đấu đạt sản lượng xi măng trên 10 triệu tấn/năm; sản lượng thép đạt trên 30 vạn tấn/năm; đưa dự án Bệnh viện 700 giường vào hoạt động; tăng diện tích vụ đông đạt trên 25.000 ha; diện tích cấy lúa năng suất cao đạt trên 10.000ha/vụ; sản lượng lương thực đạt trên 50 vạn tấn. Có 300 phòng nghỉ khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, tăng lượng khách lưu trú tại Ninh Bình. 
Thu ngân sách đạt 2.000 tỷ đồng trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8%. Hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa 1.120 nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2008-2009… Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, mỗi năm kết nạp từ 2.500-3.000 đảng viên trở lên…
Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2005- 2010) do đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Tập thể BCH, BTV Tỉnh uỷ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tâp trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động đúng quy chế, chương trình, kế hoạch toàn khoá. 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, BTV Tỉnh uỷ có sự đổi mới, luôn thực hiện phong cách "nói đi đôi với làm", bám sát Nghị quyết, hướng mạnh về cơ sở, đi vào những lĩnh vực mới, khó, phức tạp để chỉ đạo xử lý, chú trọng công tác nắm tình hình để xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm nhằm chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 
Thực hiện tốt mối quan hệ lãnh đạo giữa Tỉnh uỷ với HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể đảm bảo chặt chẽ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết. Những vấn đề lớn, quan trọng đều được chuẩn bị công phu, bàn bạc dân chủ, thống nhất trong tập thể BCH, BTV, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu trước khi quyết định.
Để làm rõ những kết quả đạt được, giải pháp, phương hướng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, các tham luận của đại biểu thuộc một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đề cập đến các nội dung: Hội Nông dân tỉnh với giải pháp giúp 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trong tỉnh giảm hộ nghèo theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ; Huyện uỷ Nho Quan với giải pháp phát triển diện tích lúa cao sản, góp phần đưa diện tích lúa cao sản trong toàn tỉnh lên 10.000 ha; Thường trực HĐND tỉnh với các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án 02 về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008- 2010; Cục thuế tỉnh với giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ nay đến năm 2010…
Hội nghị cũng được nghe ý kiến chỉ đạo, định hướng một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nửa cuối nhiệm kỳ còn lại của đồng chí Phạm Văn Thọ, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương.
 Phan Hiếu
 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả