Thời sự Thứ ba, 02/07/2019 17:56

Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

Ngày 2/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI (mở rộng) để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời tiết, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, song Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động, tích cực triển khai tương đối toàn diện, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nổi bật là đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng trong tỉnh tiếp tục đổi mới, đã động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo, xây dựng NTM.

6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng(GRDP) đạt 10,1%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 32.000 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, đạt 73,5% dự toán, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển.

Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xúc tiến đầu tư, đối ngoại được quan tâm, mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu cũng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cấp, các ngành trong các cấp, các ngành, các địaphương trong việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Dự thảo Báo cáo, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện đó là: Các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện việc phân công các đồng chí cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ đồng thời tiếp thu và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của đảng viên, nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Quy định về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; Hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII). Tập trung chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện việc phổ biến các Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-Qđi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu phổ biến, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các cấp; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; chuẩn bị điều kiện đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống rác thải nhựa...

Về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh khẩn trương thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm và chỉ đạo sản xuất tại tỉnh Ninh Bình; hoàn thiện Đề án, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức năm du lịch Quốc gia Ninh Bình 2020.

Tập trung hoàn thành GPMB các dự án như Đường 12B ở Nho Quan; đường Bái Đính- Ba Sao ở Gia Viễn; 136 hộ gia đình tại thôn Ích Duệ xã Ninh Nhất; 8 hộ gia đình trước cửa đền vua Đinh vua Lê.

Các ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao của công dân, tăng cường đối thoại, hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nâng cao chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại án.

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng thời yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy bổ sung, hoàn thiện báo cáo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng các đồng chí nghỉ hưu
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.
 

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí:Đinh Hoàng Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Công Hoan, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trịnh Xuân Hồng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Trương Cộng Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp, cống hiến trong suốt quá trình công tác của các đồng chí. Trên các cương vị công tác khác nhau, mỗi đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu, về sinh hoạt ở khu dân cư tiếp tục quan tâm, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết trong công tác lãnh đạo, có những góp ý kiến với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh, tiềm năng sẵn có để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững, toàn diện.

Thùy Phương- Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả