Thời sự Thứ sáu, 29/06/2018 14:18

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Ảnh: Thế Minh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Ảnh: Thế Minh

Tại điểm cầu Ninh Bình dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư, phó bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết đạt hiệu quả, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung Nghị quyết và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng Nghị quyết.

Các đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các Nghị quyết.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị và địa phương mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học Nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập Nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu Nghị quyết, trao đổi và thảo luận.

Hội nghị học tập Nghị quyết tại huyện Yên Khánh. Ảnh: Thế Minh
Hội nghị học tập Nghị quyết tại huyện Yên Khánh. Ảnh: Thế Minh

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt cấp ban, ngành liên quan trực tiếp đến 3 lĩnh vực cán bộ, tiền lương và BHXH cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu để phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng Nghị quyết và dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương và đơn vị, trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Chú trọng phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền 3 Nghị quyết của Hội nghị trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.


Trong quá trình tổ chức thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp dành thời gian quan tâm đánh giá tổng hợp những đề xuất kiến nghị kể cả những ý kiến khác trong nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái thù địch, cản trở việc nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đảng bộ Nho Quan đã tổ chức 36 điểm cầu, trong đó có 33 điểm tại các Đảng bộ cơ sở và 3 điểm học tập dành cho các đảng viên chị bộ trực thuộc . Ảnh: TG
Đảng bộ Nho Quan đã tổ chức 36 điểm cầu, trong đó có 33 điểm tại các Đảng bộ cơ sở và 3 điểm học tập dành cho các đảng viên chi bộ trực thuộc . Ảnh: TG

Buổi sáng, các đại biểu dự hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cùng với các cơ quan Trung ương, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII theo hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT&TH Ninh Bình.

Tại điểm cầu Huyện ủy Gia Viễn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong các chị bộ trực thuộc và các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn. Ảnh: TG
Tại điểm cầu huyện Gia Viễn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong các chi bộ trực thuộc và các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn. Ảnh: TG

Phát biểu bế mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  đề nghị: Để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng quán triệt những chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng tại phiên khai mạc. Trong đó, cần chú ý khắc phục cho được tình trạng lười học nghị quyết, học qua loa. Ngay sau hội nghị này, tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự hội nghị này, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và căn cứ vào nội dung nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương cũng như tình hình của Đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng; nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị học tập Nghị quyết tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Thế Minh
Hội nghị học tập Nghị quyết tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Thế Minh

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương. Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết kết hợp với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Tại điểm cầu Ninh Bình, sau phần kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo: Các đảng bộ thực hiện việc rà soát các đảng viên, đơn vị chưa được tiếp cận nghị quyết qua hội nghị này để tổ chức nghiên cứu, học tập cho phù hợp. Việc viết thu hoạch sau khi học nghị quyết phải được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh khẩn trương hoàn thành sớm gửi Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để bố trí thảo luận, thông qua chương trình hành động vào đầu tháng 7.

Cùng với đó cấp ủy các đảng bộ trực thuộc sớm chỉ đạo cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ được phân công phụ trách; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thảo luận thông qua vào tháng 8. Đối với các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết với các hình thức đa dạng, phù hợp, đặc biệt là chống quan điểm sai trái thù địch lêch lạc làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghị quyết. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao...

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả