Tin tức Thứ năm, 18/10/2018 15:34

Hội nghị chuyên đề về công tác “Dồn điền - Đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau “Dồn điền - Đổi thửa”

Ngày 18/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác “Dồn điền - Đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau “Dồn điền - Đổi thửa”. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác dồn điền - đổi thửa (DĐĐT) đất sản xuất nông nghiệp và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, thực hiện chủ trương DĐĐT trong sản xuất nông nghiệp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, toàn tỉnh có 111/119 xã tham gia DĐĐT với diện tích trên 36 nghìn ha, trong đó có 97 xã thực hiện xong và 14 xã đang thực hiện dở dang.

Số thửa/hộ trước DĐĐT là 4,3 thửa/hộ, sau DĐĐT là 2,02 thửa/hộ. Người dân đã hiến 1.093 ha đất để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng khi tham gia DĐĐT. Toàn tỉnh đã làm mới 1.535 km, nâng cấp 2.411 km giao thông nội đồng; làm mới và nâng cấp trên 2.000 km kênh mương.

Công tác DĐĐT đã khắc phục tình trạng manh mún, bước đầu tập trung tích tụ ruộng đất. Đây được xem là bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hàng hoá có giá trị, đáp ứng yêu cầu cơ giới hoá, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cùng với việc DĐĐT là việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc đo đạc và cơ bản hoàn thành cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT cho 02 xã Khánh Cường và Khánh An, huyện Yên Khánh. Hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký, kê khai để hoàn chỉnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 20 xã sau DĐĐT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Đất đai là tài nguyên quý giá, là nguồn lực, tài sản, tư liệu sản xuất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và với mỗi con người. Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, cơ cấu đất đai đã có sự chuyển dịch rất lớn giữa đất sản xuất nông nghiệp, đất phục vụ công nghiệp, du lịch, dịch vụ và đất ở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm đi. Để nâng cao hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, tỉnh ta đã tiến hành DĐĐT và là địa phương đi đầu trong cả nước về DĐĐT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác DĐĐT còn bộc lộ những hạn chế và khó khăn, nếu không kịp thời giải quyết sẽ dẫn đến mất ổn định trong sản xuất nông nghiệp. Do đó đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể coi công tác DĐĐT, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Sở Tài chính phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả phương án DĐĐT, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng việc triển khai DĐĐT, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT phải được thực hiện với trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, xây dựng phương án một cách khoa học, chi tiết, cụ thể, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác DĐĐT và việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cũng phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác DĐĐT và việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến nhấn mạnh: Dồn điền - đổi thửa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp và được xem là bước đột phá trong quy hoạch nông thôn mới, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện để các tổ chức và người dân yên tâm, phấn khởi, tích cực đầu tư cải tạo đồng ruộng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc DĐĐT đối với mỗi người dân và cán bộ. Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, chặt chẽ, cụ thể, chi tiết, khách quan, công bằng, bám sát vào quy định, đồng thời phân cấp rõ quyền hạn, trách nhiệm đến các ngành, các cấp trong tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức thực hiện công tác rà soát pháp lý thửa đất sau đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ, cập nhật biến động đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, tránh đẩy nhanh khối lượng thực hiện nhưng chất lượng hồ sơ không đảm bảo, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai và phát sinh khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn sau này.

Đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại toàn bộ phương án DĐĐT của các đơn vị đã được duyệt để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế của địa phương. Đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc của từng xã, từng thôn, xác định rõ nguyên nhân và tổ chức khắc phục. Đầu năm 2019, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh tiến hành kiểm tra các huyện, các xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.

Hồng Giang - Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả