Thời sự Thứ hai, 24/06/2019 14:43

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/6, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Gia Viễn; các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 14; công tác thi đua khen thưởng và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh, kinh tế tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển.

Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10,1%; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh (giá trị sản xuất tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2018); giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,7%; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Công tác xúc tiến đầu tư, đối ngoại được quan tâm, mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, làm rõ kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, xây dựng NTM... Đồng thời đề xuất bổ sung, một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, trong đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Quan tâm lãnh đạo công tác dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức các cấp, nhất là đối với công chức cấp xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh khẳng định: 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí đề nghị, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Dự thảo báo cáo cần tập trung thực hiện: Có biện pháp hiệu quả và quyết liệt hơn nữa trong công tác phát triển đảng viên; tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì kết nối với các huyện, thành phố mở các lớp bồi dưỡng. Tập trung chỉ đạo tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về công tác nội chính, sớm ban hành hướng dẫn chi tiết việc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra giám sát của năm, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

Về nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; tập trung cao độ cho việc giải phóng mặt bằng thi công các dự án: Dự án đường 12B; dự án di dân tái định cư ở khu du lịch Bái Đính (Gia Sinh- Gia Viễn), thôn Ích Duệ (xã Ninh Nhất- thành phố Ninh Bình).

Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện khuyến khích người nông dân tái đàn hoặc chuyển đổi hình thức, quy mô chăn nuôi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Cho ý kiến vào Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo, đồng thời đề nghị bổ sung ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đề xuất của huyện về nguồn vốn và cơ chế chính sách: hỗ trợ 30 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho huyện Gia Viễn để phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới (không tính 15 tỷ đồng hỗ trợ từ nguồn phân bổ vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh); đồng ý chủ trương cấp lại kinh phí 15% trích quỹ phát triển đất từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trong 2 năm (2019, 2020) ở 10 xã đã về đích nông thôn mới trước năm 2017 và Thị trấn Me.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, gồm: 3 dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; 9 báo cáo, 18 dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của UBND tỉnh. Đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh trong việc chấp nhận phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

Mai Lan – Đức Lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả