Thời sự Thứ năm, 28/03/2019 15:01

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 28/3, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung: Dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi) của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2019; Dự thảo Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Cơ chế hỗ trợ thành phố Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 31/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn; Dự thảo Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; công tác cán bộ và công tác thi đua khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo thành phố Ninh Bình và huyện Kim Sơn.

Cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi) của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đồng tình với quan điểm cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản, quy định mới của Trung ương. Dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi) của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 chương và 32 điều, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc; điều khoản thi hành.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho ý kiến cụ thể về một số khoản thuộc các điều: điều 3 (nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy); điều 6 (nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy); điều 24 (nguyên tắc làm việc); điều 28 (chế độ ban hành, quản lý văn bản)...

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá việc chuẩn bị sửa đổi Quy chế làm việc được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, bám sát các quy định của trung ương và căn cứ vào tình hình thực tiễn để sửa đổi, bổ sung. Đồng chí đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy: cho ý kiến về quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính hoặc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp xã (khoản 4, điều 1); cho ý kiến về việc sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội. Về quy định thẩm quyền của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về kinh tế - xã hội: nên bỏ điểm (i), (ii) tại mục 5.3.a. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, chỉnh sửa, bố cục lại một số điều, khoản và kỹ thuật câu, từ, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, sớm hoàn thiện Dự thảo để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như: Kim Sơn huy động, bố trí nguồn lực để lập hồ sơ đo đạc địa chính vùng bãi bồi, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất vùng ven biển, đặc biệt là khu vực từ đê Bình Minh 2 ra vùng ngoài đê Bình Minh 3 và cồn Nổi. UBND huyện Kim Sơn chủ động lập lại kỷ luật, kỷ cương và phát huy hiệu quả của vùng bãi bồi ven biển. Về đề nghị tỉnh tạo điều kiện để huyện Kim Sơn xây dựng một trạm (bốt, phòng làm việc) tại khu vực cồn Nổi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan khảo sát, tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Về nhiệm vụ chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Kim Sơn tập trung phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên là người có đạo.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn bám sát thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm triển khai thực hiện.

Cho ý kiến về cơ chế hỗ trợ thành phố Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 31/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cần có cơ chế hỗ trợ để thành phố thực hiện các dự án năm 2019, như: xây dựng hệ thống cấp, thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh khu dân cư xã Ninh Phúc (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến Trạm bơm cồn Muối); nâng cấp cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ cầu Lim đến ngã tư Big C), vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Lim đến đường Trịnh Tú); xây dựng các nghĩa trang trên địa bàn thành phố; xây dựng tuyến đường Trần Quang Khải (phường Ninh Sơn)... Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần có cơ chế giám sát để việc triển khai chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành đô thị hiện đại, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận nội dung này, trên cơ sở các ý kiến đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương có cơ chế hỗ trợ thực hiện 5 dự án mà UBND thành phố, UBND tỉnh đề xuất; đồng ý cơ chế: hỗ trợ 100% phần phân chia ngân sách cấp tỉnh và kinh phí vượt thu tiền sử dụng đất phần 50% phân chia ngân sách tỉnh được hưởng năm 2019 và năm 2020. Giao UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền. Giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố triển khai thực hiện các dự án đảm bảo hiệu quả, đồng bộ; bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các dự án được tỉnh hỗ trợ theo cơ chế đặc thù.

Về Dự thảo Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung phương án nhằm huy động nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Phương án được xây dựng khá chi tiết, sát diễn biến tình hình thời tiết, kế thừa được những kinh nghiệm từ những năm trước, có tính khả thi cao. Trên cơ sở phương án này, các cấp, ngành xây dựng phương án cụ thể của đơn vị mình để khi có tình huống thiên tai chủ động xử lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Từ thực tiễn trong nhiều năm qua, tỉnh ta cần tập trung lưu ý loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra, đó là: ứng phó với bão, mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới và lũ trên sông Hoàng Long. Thời gian tới cần: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao ý thức của người dân trong công tác chủ động, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung chỉ đạo các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tu bổ đê điều, hồ, đập, các điểm xung yếu, các công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017, 2018. Các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phòng, chống, thiên tai. Thực hiện việc thu, quản lý Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng mục đích, đúng pháp luật. Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, ngành, khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai của địa phương, ngành.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2019; Dự thảo Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; tiến hành công tác cán bộ và công tác thi đua khen thưởng.

Mai Lan – Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả