Thời sự Thứ sáu, 19/04/2019 20:12

Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 19/4, đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương do GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nêu rõ: những năm qua, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ.

Năm 2018, tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ lần lượt là: 40,8%;12,1% và 47,1%. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 8,21%/năm; thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt trên 12.700 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2015; doanh thu du lịch đạt 3.200 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2018 đạt 120 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh có gần 300 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đổi mới cơ cấu, tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao. Ninh Bình là 1 trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 90/119 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, còn 3,63% năm 2018.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh cũng kiến nghị với các cơ quan Trung ương ban hành đồng bộ các văn bản về việc thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ; nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để tăng cường đầu tư phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, sửa đổi Luật Đất đai, mở rộng hạn điền, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp.

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong việc thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi về những định hướng, giải pháp đột phá, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới; về mô hình tăng trưởng, tính bền vững trong phát triển công nghiệp; kinh nghiệm về phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển kinh tế xã hội; các chính sách quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ ở địa phương; việc sáp nhập các đơn vị hành chính, các cơ quan trong hệ thống chính trị...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Nguyên nhân để Ninh Bình đạt được những thành tựu về kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua là do có chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ngày càng đúng, trúng và hợp lòng dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía tỉnh, Ninh Bình có quyết tâm chính trị cao, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, có đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra. Cùng với đó là do có niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương ổn định.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh còn quan tâm tới an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là thực hiện các chính sách giảm nghèo; coi trọng phát triển văn hóa và khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển.

Đồng chí cũng chia sẻ một số khó khăn, bất cập của tỉnh trong trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai, thủ tục đầu tư; cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực; chất lượng nguồn nhân lực nhất là cán bộ chiến lược, cán bộ chuyên gia, vấn đề cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử…

Về định hướng, tầm nhìn của tỉnh trong 5 năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: Tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch- dịch vụ,công nghiệp và nông nghiệp; trong đó, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, có tầm quốc gia, quốc tế; phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch; ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong đó đề cao vai trò, tính khách quan, chuẩn mực của người đứng đầu trong công tác cán bộ, vấn đề luân chuyển cán bộ để tìm ra cán bộ tốt, cán bộ chiến lược; chất lượng của từng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; các chính sách chăm lo đời sống nhân dân, đoàn kết lương giáo.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu những ý kiến chia sẻ của đoàn công tác với tỉnh. Trên cơ sở đó nghiên cứu để chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn vui mừng trước những thành tựu của tỉnh, đánh giá cao sự nghiêm túc, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ngành đã quan tâm chuẩn bị nội dung làm việc chu đáo. Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế và trao đổi với lãnh đạo tỉnh, đoàn đã tiếp thu được nhiều thông tin quý báu để phục vụ cho việc tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên CNXH, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 cũng như phục vụ cho việc chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội XIII.

Thùy Phương- Minh Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả