Nêu gương Chủ nhật, 07/05/2017 09:30

Học và làm theo lời Bác ở phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) là đơn vị nghiệp vụ, vũ trang tập trung của Công an tỉnh. Trong những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm giáo dục đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Để từ đó từng cá nhân thấm nhuần, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật…thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm qua, việc học và làm theo Bác được Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa công sở. Các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm túc để cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị noi theo.

Thực hiện chuyên đề của năm, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm nên đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ như: chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, hướng dẫn khách ra, vào cơ quan, quan hệ, giao tiếp với đồng nghiệp, việc chấp hành Điều lệnh CAND, thực hiện chế độ luyện tập,  huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ đột xuất…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đơn vị gắn với việc thực hiện “đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND” nên các hoạt động đều bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đơn vị đã duy trì nghiêm túc việc đọc báo buổi sáng, giao ban tuần, sinh hoạt chi bộ…Đảng bộ đơn vị đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm để chỉ đạo giải quyết, trong đó tập trung vào một số vấn đề chính:  chấn chỉnh và thực hiện quy trình công tác của cán bộ, chiến sỹ, chấn chỉnh việc xây dựng chương trình công tác, sổ tay công tác, duy trì việc sinh hoạt, hội họp từ tổ, đội, đại đội Cảnh sát cơ động đến đơn vị, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ.

Để thực hiện việc này, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nhắc nhở, hướng dẫn về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong canh gác, bảo vệ mục tiêu, trong tuần tra vũ trang, phối hợp tuần tra kiểm soát, trong giao tiếp giữa đồng đội, đồng chí trong đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, hầu hết cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều có nhận thức đầy đủ về chuyên đề văn hóa công sở, chấp hành nghiêm quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, nếp sống văn minh khi giao tiếp, giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

Có tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, không để người dân kêu ca, phàn nàn, không có đơn thư phản ánh về thái độ của cán bộ, chiến sỹ khi thi hành công vụ và tiếp xúc với nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phòng Cảnh sát cơ động còn gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động đã gắn việc học tập với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, xây dựng người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động Công an Ninh Bình “đức, trí, dũng, nhân hậu”.

Qua việc kiểm tra của lãnh đạo, của tổ điều lệnh, của chỉ huy các cấp cho thấy việc chấp hành Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, việc thực hiện quy tắc ứng xử trong cán bộ, chiến sỹ đúng mực, lễ phép. Việc chấm điểm thi đua cho cán bộ, chiến sỹ hàng tháng ở các tổ, đội được duy trì đều đặn, nội vụ vê sinh ở các tổ, đội được gọn gàng, sạch sẽ hơn.

Tập thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đoàn kết, nhất trí cao, ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, đơn vị, chi đoàn thanh niên được nâng lên một bước. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, huấn luyện, trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Từ việc học tập nghiêm túc các nội dung, chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đến việc làm theo đã phát huy hiệu quả, góp phần để đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu cố định, nhất là việc duy trì gác nghiêm ở các mục tiêu trọng điểm đã đi vào nền nếp, chất lượng từng bước nâng lên, thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ động, phối hợp tuần tra kiểm soát.

Quan trọng hơn cả là việc học và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có nhận thức chính trị đúng đắn, xác định rõ trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, quan hệ, giải quyết công việc cho nhân dân đảm bảo văn minh, lịch sự, gương mẫu trong lối sống, được nhân dân ghi nhận và khen ngợi.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả