Xây dựng Đảng Chủ nhật, 09/06/2019 09:01

Hoa Lư tạo chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát sự chỉ đạo,hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã tập trung triển khai nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Do vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Để Chỉ thị 05 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề của Trung ương và Chủ đề công tác năm do BCH Đảng bộ Tỉnh xác định cho cán bộ chủ chốt; tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 98%. Đồng thời phân công các đồng chí Huyện ủy viên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai học tập chuyên đề tại đơn vị phụ trách.

Sau học tập, 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lấy đó làm cơ sở đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Thông qua sinh hoạt các chủ đề đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức đảng, cá nhân phân tích, liên hệ với thực trạng cơ quan đơn vị và bản thân, đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành động rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc theo hướng sát thực tiễn, sát cơ sở và đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; cải cách lề lối làm việc theo hướng chính quy, tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong huyện.

Trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Năm 2017, Hoa Lư chọn chủ đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”; năm 2018 “tăng cường giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Năm 2019 “phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu” để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức lối sống và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để chủ động nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân như về: giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, về vấn đề tôn giáo, các ý kiến kiến nghị của cử tri; chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng các đường hoa ở một số tuyến giao thông chính và ở đường làng, ngõ xóm, bước đầu đã tạo được nền nếp và ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hiện, huyện Hoa Lư đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc còn khó khăn như: lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Đặc biệt, năm 2019, bên cạnh việc lựa chọn nội dung trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định vấn đề hạn chế để khắc phục, sửa chữa.

Trên cơ sở Chủ đề do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định và nội dung trọng tâm do Ban Thường vụ Huyện uỷ lựa chọn, căn cứ vào tình hình cụ thể, từng cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua 3 năm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Hoa Lư, nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như: Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang huyện với phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận quân, ra quân huấn luyện và các cuộc diễn tập; Công an huyện thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đảng bộ Bệnh viện huyện với phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong bệnh viện, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh; Chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường với mô hình "làm hết việc chứ không hết giờ"; Hội LHPN xã Ninh Hòa với mô hình “tiết kiệm xanh”, thành lập tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải mỗi tuần một lần và bán lấy tiền cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay để sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững (đến nay đã gây dựng được 77,4 triệu đồng cho 66 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi xuất hoặc lãi xuất thấp)…

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở, những băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên; gắn với lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân- yếu tố quan trọng để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Tháng 12/2016, huyện Hoa Lư đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Năm 2018, huyện Hoa Lư đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội.

Thùy Phương


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả