Đời sống Thứ sáu, 09/04/2010 15:47

Hỗ trợ học nghề cho hơn 404 nghìn đoàn viên, thanh niên

Sau một năm thực hiện Đề án 103, các cấp bộ đoàn cả nước đã dạy nghề cho hơn 404 nghìn đoàn viên, thanh niên, tăng 50,5% so với năm 2008.

Học sinh tham gia lớp học nghiệp vụ bàn.
Học sinh tham gia lớp học nghiệp vụ bàn.

Thông tin trên được Hi ngh Ban Thường v T.Ư Đoàn TNCS H Chí Minh ln th 10, khoá IX đưa ra ngày 9-4 ti Hà Ni. Hi ngh ln này có nhim v đánh giá mt năm trin khai thc hin Đề án H tr thanh niên hc ngh và to vic làm (Đề án 103), sơ kết vic thc hin Kết lun 99 ca Ban Thường v T.Ư Đoàn v các gii pháp nâng cao cht lượng thanh niên công nhân, và tng kết Tháng Thanh niên.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, U viên d khuyết T.Ư Đảng, Bí thư th nht T.Ư Đoàn TNCS H Chí Minh, Ch tch Hi LHTN Vit Nam, ch trì hi ngh.

 

Sau mt năm thc hin Đề án 103, các cp b đoàn c nước đã dy ngh cho hơn 404 nghìn đoàn viên, thanh niên, tăng 50,5% so vi năm 2008; phi hp Ngân hàng Chính sách Xã hi giúp thanh niên vay hơn 53,3 t đồng để phát trin các loi hình sn xut. Các Trung tâm dy ngh và gii quyết vic làm ca Đoàn thanh niên được h tr 7,5 t đồng để nâng cao năng lc hot động; khi công xây dng mi hai trung tâm ti Thanh Hoá, Qung Bình.

 

Đối vi 4,3 triu đoàn viên, thanh niên công nhân trong c nước, các cp b đoàn tp trung trin khai nhiu hot động chăm lo, bo v quyn, li ích hp pháp, chính đáng thông qua vic thành lp các Trung tâm h tr thanh niên công nhân và lao động tr ti nhiu địa phương; thường xuyên t chc khám, cha bnh, định hướng, giáo dc k năng sng cho thanh niên công nhân; động viên, h tr các bn tr tiếp tc hc tp, nâng cao trình độ

 

Ti Hi ngh, các cán b đoàn ch cht tp trung tho lun v nhng khó khăn, hn chế trong vic trin khai Đề án 103 và Kết lun 99, đồng thi bày t nht trí vi vic đề ra 16 gii pháp cn thc hin trong thi gian ti. Trng tâm là tham mưu, đề xut Chính ph có văn bn ch đạo, đôn đốc, kim tra các b, ngành, địa phương trin khai Đề án; kim tra, hướng dn các tnh, thành đoàn trin khai Kết lun 99; huy động các ngun lc góp phn thc hin tt các ni dung, chương trình; nghiên cu, ban hành các hướng dn, chính sách, cơ chế phù hp vi thc tế hot động và tình hình ca thanh niên; tp hun k năng cho đội ngũ cán b đoàn.

 

 

 

 Theo NDĐT

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả