Đời sống Thứ tư, 07/04/2010 10:42

Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng

Hiến máu tình nguyện là một cuộc vận động được nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ tham gia. Tuy nhiên, để cuộc vận động hiến máu tình nguyên trở thành phong trào trong toàn xã hội và là "trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi người" thì còn nhiều việc phải làm.

Hiến máu tình nguyện cần trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Hiến máu tình nguyện cần trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Theo ước tính ca T chc Y tế Thế gii (WHO), mi năm nước ta cn khong gn 2 triu đơn v máu để cp cu và điu tr. Nhưng trên thc tế, các bnh viên mi năm ch thu gom được khong xp x 700.000 đơn v máu, trong đó t l máu hiến tình nguyn đạt 59%, ch mi đáp ng được khong 30% nhu cu điu tr ca người bnh. Chính vì vy, hin nay các bnh vin luôn luôn trong tình trng thiếu máu để điu tr. Vào nhng thi đim thiếu máu trm trng, có nhng bnh nhân vào nhp vin 5, 10 ngày mà vn chưa có máu để truyn.

 

Đáng tiếc có nhng ca bnh trm trng hơn hoc t vong do không có máu để truyn kp thi. Đến nay trên thế gii cũng như Vit Nam, khoa hc vn chưa tìm ra máu nhân to để thay thế ngun máu ly t con người, chính vì thế tt c ngun máu để điu tr cho bnh nhân đều bt buc phi được con người hiến tng.


Nhn thc được tm quan trng ca hiến máu tình nguyn, ngay t năm 2000 Th tướng Chính ph đã ra quyết định khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyn.  T đó đến nay, cuc vn động hiến máu tình nguyn đã được dy lên và lan rng. Đảng, Nhà nước, B Y tế ghi nhn như mt s tri ân đến nhng người đã hiến máu tình nguyn, chia s s sng ca mình vi đồng loi.


Tuy vây, so vi các nước quanh ta như, Singapore, Hàn Quc… thì t l hiến máu nhân đạo Vit Nam còn rt thp, hàng năm, lượng máu thu gom được mi ch đáp ng trên 30% nhu cu ca người bnh. Đối tượng tích cc tham gia hiến máu vn ch yếu là thanh niên, sinh viên. Nhiu người dân, trong đó có nhiu cán b lãnh đạo, đảng viên, công chc nhà nước vn đang đứng ngoài cuc. S th ơ như vy là do nhiu người còn chưa nhn thc đúng ý nghĩa ca vic hiến máu nhân đạo, và không loi tr nhiu người có trách nhim địa phương, đơn v xem nh hot động này và cho đó là "chuyn riêng" ca các bnh vin, ca ngành y tế

Rõ ràng,
đã đến lúc phi hiu hiến máu nhân đạo không ch là hot động tình nguyn, thích thì làm mà đúng như Ch tch nước Nguyn Minh Triết nói đó phi là "trách nhim và bn phn" ca mi người. Trong bc thư gi nhân ngày toàn dân Hiến máu tình nguyn, Ch tch nước yêu cu: Mi cá nhân, tp th, đặc bit là các nhà qun lý hăng hái hưởng ng phong trào hiến máu cu người bnh.


Mt nguyên nhân na là công tác tuyên truyn vn động Hiến máu nhân đạo chưa thc s sâu rng cho nên nhiu người chưa biết rng: Vic hiến tng mt lượng máu trong cơ th đã không nh hưởng đến sc kho mà hơn thế còn là cơ hi để cơ th sn sinh ra lượng hng cu mi di dào hơn. Hin nay cuc vn động hiến máu nhân đạo mi ch dng li các thành ph ln, các trường đại hc và mà chưa vào ti các cơ quan, đơn v đặc bit là khu vc nông thôn rng ln. 

Chính vì v
y cuc vn động hiến máu tình nguyn cn tr thành phong trào mnh m trong toàn xã hi. Thc tế cho thy, hè 2009 va qua, vi chiến dch "Nhng git máu hng Hi ch thp đỏ Vit Nam" đã thu gom được hơn 140.000 đơn v máu cung cp cho các bnh vin. Và rt nhiu người đã được cu sng t nhng git máu ân tình này.


"S git máu đào, trao nim hy vng". Để có nhiu hơn na nim hy vng cho s sng, ai cũng có th hiến máu, dù đó là người tr, người già, người giàu, người nghèo, nam gii, ph n, lãnh đạo hay nhân viên, b đội hay dân thường. Đó có th là bn, con cái bn, hoc bt c thành viên nào trong gia đình bn hãy hiến máu mt ln để có th cu sng nhiu người bnh, mang li nim vui, hnh phúc cho gia đình h, giúp ngành y tế bt khó khăn v tình trng thiếu máu khi cn cu cha người bnh bng truyn máu. 

Và m
i người hãy hiu, "Tt c mi người trong xã hi đều cn máu vì vy tt c mi người cn hiến máu". Hãy đừng ngn ngi đưa cánh tay ca trách nhim và bn phn hiến git máu đào cu cuc sng ca người khác hôm nay vì đến lúc nào đó chính chúng ta hoc người thân cn máu s có nhng cánh tay như thế.

 Theo VOV

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả