HĐND tỉnh khóa XIV Thứ năm, 10/12/2015 18:55

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIII

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sáng ngày 10/12, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII họp phiên bế mạc. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu Diễn văn bế mạc của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Diễn văn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thế Minh
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Diễn văn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thế Minh

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của ủy ban MTTQ tỉnh; xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành chức năng; dành thời gian để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện nội dung về công tác nhân sự, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh đã phân tích một cách sâu sắc thực trạng tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và thống nhất đánh giá: Nhìn một cách tổng quan, chúng ta phấn khởi vì trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. GDP ước đạt 8,7%. Đặc biệt, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Với việc tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường, sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; dịch vụ, du lịch phát triển khá.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Một số mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã và đang phát huy hiệu quả, là tín hiệu tốt cho sự phát triển đa dạng và bền vững trong nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục có tiến bộ, đang từng bước hướng tới một nền giáo dục thực chất, tiên tiến và hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Công tác đối ngoại được mở rộng. An ninh, quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn nhìn nhận còn một số mặt hạn chế, yếu kém, đó là: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp còn gặp khó khăn về thị trường, một số sản phẩm có sản lượng giảm. Việc nhân rộng mô hình trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao còn chậm.

Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản còn hạn chế. Vệ sinh môi trường nhiều nơi chưa đảm bảo. Tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình trạng một số cán bộ năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn có đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, có việc để kéo dài. Những tồn tại trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, đòi hỏi cần phải được sớm khắc phục, tạo tiền đề phát triển nhanh, bền vững trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Xác định năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, HĐND tỉnh thống nhất 16 chỉ tiêu chủ yếu với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 mà UBND tỉnh đã trình với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giữ ổn định tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp phát triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về hoạt động giám sát, cùng với việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các cơ quan tư pháp, HĐND tỉnh đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15. Tại kỳ họp này, cử tri gửi trên 70 ý kiến, kiến nghị. Bên cạnh việc bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước sự phát triển đi lên của tỉnh, cử tri cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng trước những yếu kém, tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều đó thể hiện niềm tin, sự quan tâm đầy trách nhiệm của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri gửi đến kỳ họp. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND tỉnh tổng hợp, xem xét trong thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và chất vấn thủ trưởng các sở, ngành.

HĐND tỉnh đã dành thời gian xem xét Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Báo cáo kết quả thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn UBND tỉnh và thủ trưởng 3 sở, ngành. HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và thực hiện các cam kết chất vấn.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị của cử tri và cam kết sau trả lời chất vấn chưa quyết liệt. Có những vấn đề chất vấn, tái chất vấn nhiều lần song việc giải quyết chưa đạt kết quả rõ nét. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành rà soát toàn bộ các cam kết khi trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trên cơ sở đó có những giải pháp tích cực, quyết liệt hơn đảm bảo hoạt động chất vấn thực sự có hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế đối với ông Ngô Thanh Bình và miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đối với bà Vũ Thị Thanh. Thay mặt HĐND tỉnh, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các vị đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, các vị tiếp tục có những đóng góp tâm huyết với hoạt động của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Đây là những cơ sở pháp lý góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Do vậy, ngay sau kỳ họp này, đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh; xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các vị đại biểu, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2016 và đón xuân Bính Thân, kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả