Nhịp cầu bạn đọc Thứ tư, 11/03/2020 08:44

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri thành phố Ninh Bình; huyện Kim Sơn và huyện Hoa Lư có ý kiến kiến nghị như sau:

Yêu cầu bổ sung các thông tin để được thẩm tra, xem xét
hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Cử tri thành phố Ninh Bình đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chế độ giải quyết trợ cấp một lần cho những người đã kê khai hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975  đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn đang triển khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng thành phố Ninh Bình còn 224/1.543 hồ sơ chưa được giải quyết chế độ vì hồ sơ không đủ giấy tờ, căn cứ để thể hiện trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu không nằm trên địa bàn, đơn vị, thời gian… để làm căn cứ xét duyệt hồ sơ đang lưu trữ tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã gửi thông báo đến cơ sở và đối tượng yêu cầu bổ sung các thông tin để được thẩm tra, xem xét hưởng chế độ theo đúng quy định.

Xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí thanh toán nợ xây dựng
cơ bản  đối với thị trấn Bình Minh

Cử tri huyện Kim Sơn có ý kiến đề nghị cho thị trấn Bình Minh được hưởng 100% tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất như các xã xây dựng nông thôn mới để thị trấn trả nợ các công trình đã xây dựng và đầu tư các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như  sau: Tại khoản 1 Điều 13 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định (ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại 100% số thu tiền sử dụng đất cho các xã để thực hiện các nội dung  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, tương ứng với số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất của các xã đã phân chia cho ngân sách tỉnh (bao gồm 15% trích lập Quỹ phát triển đất).

Căn cứ vào quy định nêu trên thì hiện nay huyện Kim Sơn có 12/27 xã, thị trấn được cấp lại số thu tiền sử dụng đất phần đã phân chia cho ngân sách tỉnh; còn 15 xã, thị trấn trong đó có thị trấn Bình Minh không được cấp lại số thu tiền sử dụng đất phần đã chia cho ngân sách tỉnh.

Về thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của xã, phường, thị trấn, trong đó có thị trấn Bình Minh: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đây là nhiệm vụ chi của ngân sách xã. Hiện nay, tỉnh đang tập trung nguồn lực cho các xã, huyện đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019-2020. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và căn cứ vào nguồn lực của địa phương, tình hình thực tế để xây dựng chính sách, hỗ trợ một phần kinh phí thanh toán nợ xây dựng cơ bản đối với thị trấn Bình Minh

Xem xét, phân bổ nguồn chi cho các xã
có các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh

Cử tri huyện Hoa Lư có ý kiến đề nghị trích cho xã Trường Yên một phần kinh phí từ nguồn bán vé tham quan ở khu du lịch Tràng An và Khu di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng cũng như phối hợp bảo vệ, giữ gìn khu du lịch.

Về ý kiến của cử tri, UBND tỉnh trả lời như sau: Hiện nay, trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, phí danh lam thắng cảnh của các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách được tổng hợp chung vào thu ngân sách Nhà nước và được cân đối cho các nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên tại Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh, trong đó có nhiệm vụ chi của xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025, UBND tỉnh sẽ giao các ngành chức năng tham mưu, đề xuất, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, phân bổ định mức thường xuyên đặc thù cho các xã có các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, trong đó có xã Trường Yên để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng cũng như phối hợp bảo vệ giữ gìn khu du lịch.

P.B.Đ

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả