Nhịp cầu bạn đọc Thứ sáu, 03/01/2020 08:32

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Ninh Giang (Hoa Lư); xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) và xã Gia Vân (Gia Viễn) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Ninh Giang (Hoa Lư) phản ánh hiện nay tại khu vực thôn La Mai có 11 cột điện đã bị rạn nứt, chiều cao của cột quá thấp, các đầu nối của hệ thống đường dây điện, dây viễn thông trên các cột điện chằng chịt không đảm bảo an toàn và mỹ quan thôn, xóm. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Hoa Lư; Viễn thông Hoa Lư kiểm tra, xem xét cho thay thế các cột điện hư hỏng, các cột quá thấp, đồng thời chỉnh trang lại hệ thống đường dây điện, dây viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan, góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: UBND huyện đã ban hành công văn số 646/UBND - KTHT chỉ đạo về việc bó gọn đường dây điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn huyện Hoa Lư; trong đó có nội dung đề nghị các cơ quan, đơn vị kinh doanh khai thác viễn thông, truyền hình trên địa bàn phối hợp với Điện lực Hoa Lư rà soát, xây dựng phương án cải tạo, bó gọn hệ thống đường dây điện, dây cáp viễn thông, dây cáp truyền hình do mình quản lý nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch, an toàn cho nhân dân,  an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và mỹ quan chung.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và hạ tầng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn, phù hợp với các tiêu chí thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn La Mai.

* Cử tri xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) đề nghị: Trên địa bàn xã, sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ làm tuyến đường kết nối cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có ảnh hưởng phải tháo bỏ một trạm bơm tưới do HTX nông nghiệp Yên Phúc, song kinh phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng không đủ để xây dựng lại trạm bơm mới. Cử tri xã Ninh Phúc đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện tăng nguồn kinh phí hỗ trợ để đảm bảo HTX xây dựng lại trạm bơm mới phục vụ tưới tiêu cho 40ha đất nông nghiệp khu vực này.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) có phương án xây dựng hoàn trả lại trạm bơm do phải tháo dỡ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Sau khi có sự thống nhất của Sở Giao thông vận tải, ngày 8/11/2019, UBND thành phố Ninh Bình đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng hoàn trả trạm bơm HTX nông nghiệp Yên Khoái; Sở Nông nghiệp & PTNT đã kiểm tra thực địa và tổ chức hội nghị thống nhất phương án giải quyết để báo cáo UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, UBND thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng hoàn trả trạm bơm, đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất nông nghiệp khu vực này.

* Cử tri xã Gia Vân (Gia Viễn) kiến nghị: Tại Cụm công nghiệp Gia Vân, nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất, nhân dân được biết khu xử lý nước thải cũng đã được xây dựng nhưng đến nay chưa đưa vào hoạt động. Đề nghị cơ quan chức năng cho biết chất thải của các nhà máy đang hoạt động hiện nay được xử lý như thế nào?

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Hiện tại, nhà máy xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Gia Vân đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Nước thải của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp đều được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải tập trung, nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra mương thoát nước của khu vực.

 P.B.Đ

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả