Nhịp cầu bạn đọc Thứ tư, 18/09/2019 08:20

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Kim Sơn; thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan phản có ý kiến kiến nghị như sau:

Cân đối vốn để đầu tư, nâng cấp các cầu qua sông Ân

Cử tri huyện Kim Sơn có ý kiến, các cầu Duy Hòa qua sông Ân trên địa bàn xóm 10, xã Như Hòa và cầu qua sông Ân trên địa bàn xóm 9A, 9B xã Lai Thành đã được xây dựng từ những năm 1960, hiện đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Do nguồn kinh phí của huyện khó khăn, cử tri đề nghị tỉnh đưa các cây cầu trên vào danh mục đầu tư của tỉnh.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Nội dung cử tri nêu là đúng, trước mắt UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kim Sơn chủ động cân đối nguồn vốn đầu tư công theo phân cấp để triển khai thực hiện tu sửa các hạng mục thiết yếu, bảo đảm an toàn giao thông ở các cây cầu trên.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Kim Sơn nghiên cứu cụ thể, cân đối các nguồn lực để đưa các công trình trên vào kế hoạch đầu tư của tỉnh.

Không thu quỹ quốc phòng-an ninh không ảnh hưởng
đến kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng

Cử tri thành phố Ninh Bình nêu ý kiến: Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc không thu quỹ quốc phòng - an ninh, thì công tác tuần tra, canh gác và các hoạt động quốc phòng, an ninh ở khu dân cư không có kinh phí thực hiện, gặp khó khăn; đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này.

Về nội dung trên, UBND tỉnh trả lời như sau: Để tạo nguồn lực cho các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh-quốc phòng, dự toán năm 2019 ngân sách tỉnh đã bổ sung kinh phí bằng số thu quỹ quốc phòng-an ninh năm 2017 (thời điểm trước khi thực hiện không thu quỹ quốc-phòng an ninh)

Do vậy, việc không thu quỹ quốc phòng - an ninh không ảnh hưởng đến nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh-quốc phòng ở địa phương.

Sẽ trợ cấp một lần cho những gia đình được UBND tỉnh
tặng Bằng khen khi Chính phủ ban hành chính sách mới

Cử tri huyện Nho Quan phản ánh: Năm 2017, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 186 gia đình thuộc xã Sơn Thành đã có công nuôi con em Quảng Trị (K8). Tuy nhiên, các hộ mới nhận Bằng khen, chưa có tiền thưởng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: ý kiến cử tri nêu là đúng, do hiện nay theo quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 13/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng; Quyết định 98/2006/QĐ-TTg ngày 5/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Quyết định 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh chưa có quy định về mức trợ cấp một lần (hiện nay gọi là tiền thưởng) cho các gia đình có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ  khi được cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã kiến nghị với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương và  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về bổ sung quy định mức trợ cấp 1 lần cho các đối tượng nêu trên. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện trợ cấp khi Chính phủ ban hành chính sách mới.

P.B.Đ

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả